Energiayhtiössä työskentelevä Sirpa Repo katseli syksyllä tv:stä, kuinka poliitikot pohtivat lääkkeitä sähkökriisiin – Kansanedustajana hän torjuisi ilmastonmuutosta, vaikka ”valtion rooli vihreässä siirtymässä on rajattu”

Vihreiden kansanedustajaksi pyrkivä Repo asuu Pirkkalan Toiviossa.

KOULUJEN perusrahoitus on päässyt Sirpa Repon mielestä huonolle tolalle. Pirkkalan Toiviossa asuvan Revon kotoa potkukelkkailee hetkessä Toivion koululle.

VIIME syksynä sähkön hinta huiteli pilvissä. Sähköyhtiössä tuotepäällikkönä työskentelevä Sirpa Repo katseli kotonaan Pirkkalan Toiviossa tv:stä, kuinka poliitikot ehdottivat ongelmaan ratkaisuja.

”Sitä kuunnellessa tuli olo, että kai minäkin osaisin aiheesta jotakin sanoa”, Repo hymähtää.

Vihreiden kuntapoliitikko ja eduskuntavaaliehdokas kokee, että juuri energia-asioissa hänellä olisi asiantuntemusta ja paljon annettavaa kansanedustajana.

ENERGIA-ALA liittyy läheisesti Revon ykkösteemaan vaaleissa, eli ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään. Vihreä siirtymä tarkoittaa talouden ja yhteiskunnan muuttamista ilmaston kannalta kestäviksi.

Energiateollisuudessa Repo näkee muutoksen vetureina paitsi kulutuksen vähentämisen, myös vedyn ja muut uusiutuvan energian muodot. Muutoksia tarvitaan useille yhteiskunnan alueille.

”Valtion rooli vihreässä siirtymässä on jossain määrin rajattu, sillä yksityiset investoinnit ovat siinä suuressa roolissa. Mutta valtio voi tukea yrityksiä ja luoda siirtymää tukevaa toimintaympäristöä.”

Valtion tuki voisi Revon mukaan tarkoittaa paitsi rahallisia kannustimia vaikkapa maataloudelle ja yrityksille, myös esimerkiksi vihreitä innovaatioita kehittävien ulkomaisten yritysten houkuttelemista Suomeen sujuvilla lupaprosesseilla.

Vaikka Suomi ei pysty yksin ratkaisemaan ilmastonmuutosta, Suomen kaltaisen maan on oltava asiassa eturintamassa näyttämässä mallia muille.

Sirpa Repo

TOINEN tärkeä aihe Revolle on koulutus. Hänen mielestään eri kouluasteille on kyllä myönnetty tukea erilaisiin hankkeisiin, mutta koulujen perustoiminnan rahoittaminen on jäänyt jalkoihin.

”Koulutus on pitkän tähtäimen investointi, jota ilman meillä ei ole tulevaisuudessa veronmaksajia, yrityksiä tai vientiä.”

Sosiaaliturvaa Repo parantaisi perustulolla. Hän uskoo perustulon purkavan kannustinloukkuja, kun lyhyitä ja epäsäännöllisiä töitä voisi ottaa vastaan ilman pelkoa tukien menettämisestä.

Valtiontalous vaatisi Revon mielestä myös leikkauksia ja verojen kiristämistä. Työn verotusta hän ei kuitenkaan tiukentaisi.

”Menolisäyksiä ei voi hirveästi ensi hallituskaudella tehdä, eikä lisää velkaa. Iso kysymys ensi hallituskaudella on, miten valtion talous saadaan kestävälle pohjalle.”

VIHREÄT lupaa vaaliohjelmassaan tasapainottaa valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä. Samaan vuoteen mennessä puolueen olisi tarkoitus varmistaa Suomen hiilineutraalius.

Voivatko molemmat tavoitteet toteutua, jos valtio vauhdittaa vihreää siirtymää rahallisilla kannustimilla useille aloille?

Repo myöntää, ettei ole tarkemmin perehtynyt talouskysymyksiin tarvittavien tukien määrästä. Hänen käsityksensä kuitenkin on, että hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä on täysin mahdollinen tavoite.

”Kaikki sektorit eivät voi saada sellaista tukimäärää, että niiden täysi muutospotentiaali toteutuisi. Tämä on tasapainottelua eri asioiden suhteen”, Repo sanoo.

”Vaikka Suomi ei pysty yksin ratkaisemaan ilmastonmuutosta, Suomen kaltaisen maan on oltava asiassa eturintamassa näyttämässä mallia muille. Lisäksi yrityksemme voivat saada nyt kilpailuetua viedessään ratkaisuja maailmalle. Siinä on oltava mieluummin edelläkävijä kuin perässähiihtäjä.”

3×3 pointsia

1. Sirpa Repo
– Asuu Pirkkalan Toiviossa aviomiehensä sekä 11- ja 14-vuotiaiden lasten kanssa. Ikä 42 vuotta.
– Töissä ja vapaalla: Tuotepäällikkö energiayhtiössä. Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, aluevaltuutettu ja Pirkkalan edustaja seutuhallituksessa. Vapaa-ajalla ulkoilee, neuloo ja käy jazz-tanssitunneilla.
– Ohoh: Kuului nuorempana vapaapalokuntaan.
2. Näitä ajan
– Kohti ilmastoystävällistä yhteiskuntaa kaikilla osa-alueilla
– Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
– Kaikkien kouluasteiden rahoitus kuntoon
3. Vihreiden teesit
– Suomi hiilineutraaliksi viimeistään 2035
– Verouudistus: verotuksen painopiste ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verottamiseen
– 600 euron perustulo kaikille täysi-ikäisille