Jo päätetyn ratikkasuunnittelun lainatakauksesta tuli erimielisyyttä Pirkkalan valtuustossa maanantaina – ”Miksi tämä tehdään nyt uudestaan?”

Lainan takaaminen sinetöitiin äänestyksessä äänin 37–5.

JOS Pirkkalan raitiotielinja päätetään rakentaa, kulkisi se Tampereen Sorin aukiolta Hatanpään ja Härmälän läpi Pirkkalaan. Kuvassa ratikka Sorin aukion pysäkillä perjantaina.

HÄMMENNYSTÄ oli ilmassa puolin ja toisin Nuolialan koulun ruokalassa, kun Pirkkalan valtuusto päätti maanantaina kokouksessaan ratikkahankkeen suunnitteluun liittyvän lainan takaamisesta.

Valtuusto päätti huhtikuussa käynnistää raitiotien suunnittelun Pirkkalan kuntakeskukseen Suupalle. Maanantaina valtuutetuille tuli siis tehtäväksi lähinnä teknisluontoinen päätös siitä, että kunta on Tampereen kaupungin kanssa mukana takaamassa lainaa, jonka Tampereen Raitiotie Oy ottaa suunnittelua varten. Lainapääoma on yhteensä enintään 6 miljoonaa euroa.

Osalle valtuutetuista oli epäselvää, miksi takauksesta äänestettiin erikseen ja mitä vaikutusta päätöksellä on.

”Silloin 24.4. annettiin ymmärtää, että päätös on silloin tehty. Miksi tämä tehdään nyt uudestaan? Eikö se ollutkaan validi se päätös, mikä silloin tehtiin?” kysyi Riitta Kuismanen (kd.).

Aki Vainio (kesk.) puolestaan ihmetteli, miksi nyt oltiin sopimassa takauksesta, kun varsinainen päätös raitiotien rakentamisesta tehdään vasta ensi vuoden lokakuussa. Hän tiedusteli, kuinka kalliiksi hankkeesta irtautuminen tulisi, jos niin päätettäisiin myöhemmin tehdä.

RATIKKAKISKOT päättyvät nykyään Tampereen linja-autoaseman viereen. Viereiseltä bussipysäkiltä linja 8 kuljettaa matkustajia Pirkkalaan.

ASIAN esitellyt talousjohtaja Tommi Ruokonen muistutti valtuutettuja siitä, että nyt oltiin päättämässä vasta toteutussuunnitteluun tarvittavan lainan takaamisesta, ei koko ratikkahankkeen kohtalosta. Hän totesi, että suunnittelu ei voi Pirkkalan osalta edetä, jos takauspäätöstä ei tehdä.

”Mikäli kunta päättäisi hankkeesta irtautua [vuonna 2024], luonnollisesti suunnitteluun käytetyt rahat tulisivat meille maksettaviksi. Jos hanketta lähdetään toteuttamaan, ne maksetaan aikanaan vastikkeen myötä vuosien saatossa”, Ruokonen sanoi.

Valtuutettu Harri Vuorenpää (ps.) piti valtuuston keskustelua hieman hämmentävänä.

”Kun valtuusto on päätöksen jo tehnyt [suunnittelun aloittamisesta], olisi jotenkin hölmöä, että me emme antaisi siihen rahaa. Se näyttäisi valtuuston toimintana jotenkin erikoiselta. Ja tämä on siis täysin siitä huolimatta, mitä olen itse mieltä kyseisestä projektista”, Vuorenpää sanoi.

Samoilla linjoilla oli puoluetoveri Veli-Matti Ahtiainen. ”Toteutussuunnitelma pitää rahoittaa, jotta saamme ne meille luvatut tutkitut tiedot rakentamispäätöksen tai rakentamattajättämispäätöksen tueksi.”

TAKAUKSESTA päädyttiin äänestämään. Kuismanen esitti Raili Naskalin (kesk.) kannattamana, ettei kunta sitoudu takaukseen, sillä valtuusto ei hänen mukaansa ole saanut tarpeeksi tietoa raitiotien vaikutuksista kunnan talouteen.

Alkuperäinen esitys lainan takaamisesta voitti äänin 37–5. Vastaesityksen puolesta äänestivät Kuismasen ja Naskalin lisäksi Aki Vainio, Sanna Kare (kok.) ja Markku Kuusjärvi (kd.). Seppo Orpana (ps.) äänesti tyhjää.

Äänestyksen jälkeen eriävän mielipiteen valtuuston päätökseen jättivät Kuismanen, Naskali, Kuusjärvi ja Vainio.

Raitiotien laajennus

SUUNNITTELUSSA raitiotielinjojen laajennus Tampereella Linnainmaan ja Pirkkalan ratahaaroilla.
PIRKKALAN ja Tampereen valtuustot hyväksyivät huhtikuussa hankkeen viimeisen suunnitteluvaiheen alkamisen.
RAKENTAMISESTA päätetään syksyllä 2024. Uudet kisko-osuudet kulkisivat Tampereella Taysilta Linnainmaalle ja toisessa päässä linja-autoasemalta Hatanpään ja Härmälän läpi Pirkkalan Suupalle.
MIKÄLI myönteinen rakentamispäätös tehdään, rakentaminen alkaisi 2026 ja ratikka aloittaisi liikennöinnin Härmälän läpi Pirkkalan kuntakeskukseen alkuvuonna 2029.
PIRKKALAN ratahaaran kustannus 219 miljoonaa euroa, josta Pirkkalan osuus 114 miljoonaa euroa. Maksettaisiin kuntien yhdessä omistamalle yhtiölle Tampereen Rautatie Oy:lle vastikkeina 40 vuoden aikana. Pirkkalan joukkoliikenteen yhteenlaskettujen vuosikulujen on laskettu olevan vuoteen 2050 asti noin 9 miljoonaa euroa korkeammat kuin nykyisen bussiliikenteen kulut.
VAIHTOEHTOINA kiskojen rakentaminen ensi vaiheessa vain Partolaan asti tai pysyminen pelkän bussiliikenteen piirissä.