Valtuusto käynnisti raitiotien suunnittelun Suupalle – vain Partolaan asti ulottuva ratikkasuunnittelu kaatui luvuin 30-13

Valtuuston puheissa korostettiin vielä sitä, että rakentamispäätös tehdään aidosti erikseen puolentoista vuoden kuluttua ja vaihtoehdot ovat avoinna.

VIHREIDEN Sirpa Repo (vasemmalla) toivotti ryhmänsä puolesta ratikan jo tervetulleeksi Pirkkalaan, vaikka moni muu vielä piti kielen keskellä suuta ja korosti kyseessä olevan vasta päätös suunnittelun aloituksesta. Vieruskaveri Riitta Kuismanen (krist.) oli tyystin toista mieltä ja kannatti ratikan suunnittelua ja tekoa vain Partolaan asti.

PIRKKALAN valtuusto käynnisti maanantain kokouksessaan raitiotien suunnittelun Pirkkalan kuntakeskukseen Suupalle.

Tampereen seudun raitiotieverkkoon ollaan tekemässä yhtenäistä Pirkkala-Linnainmaa -linjaa. Samaan aikaan Tampereella tehtiin päätös ulottaa kiskojen suunnittelu linja-autoasemalta Härmälään ja Taysilta Linnainmaalle.

Varsinaiset rakentamispäätökset ovat tulossa Pirkkalan ja Tampereen valtuustojen pöydälle lokakuussa 2024.

Äänestyksiä Pirkkalan kolmetuntisessa kokouksessa käytiin kolme.

Keskustan Heikki Riihimäki ei ollut tyytyväinen raitiotien hankesuunnitelmassa tehtyihin selvityksiin ja esitti suunnittelupäätöksen palauttamista valmisteluun. Esitys kaatui luvuin 29-14.

Kokouksessa eniten äänessä ollut Veli-Matti Ahtiainen (ps.) esitti tämän jälkeen, että Pirkkala tilaisi ratikan toteutussuunnittelun vain Partolaan asti ja että mahdollinen jatko Suupalle toteutetaan tarvittaessa erillisellä päätöksenteolla. Ahtiaisen esitys kaatui luvuin 30-13.

Raitiotien toteutussuunnittelua Suupalle kannattivat kaikki kokoomuksen, sosiaalidemokraattien ja vihreiden edustajat lukuunottamatta kokoomuksen Susanne Salomäki-Saksalaa ja palautusäänestyksessä Janne Kivistä.

Palautusta ja vain Partolaan ulottuvaa suunnittelua kannattivat perussuomalaisten, keskustan ja kristillisten edustajat.

Voittoisan esityksen Suuppa-ratikan suunnittelusta teki lopulta kokoomuksen Aki Hepokorpi. Se erosi kunnanhallituksen pohjaesityksestä vain hiukan. Esitykseen oli lisätty lause siitä, että ratikan päätepysäkki Pirkkalassa päätetään vasta varsinaisen rakentamispäätöksen yhteydessä.

Tämä sisältyi oletuksena jo hankesuunnitelmaan, mutta nyt sitä haluttiin vielä erikseen painottaa.

VALTUUSTON raitiotiekokouksessa oli se verran historian siipien havinaa, että kokoomusvaltuutettu Petri Laiho päätti ikuistaa tilanteen. Taustalla valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen ja hallintojohtaja Olli Niemi.

Lopuksi oli vuorossa vielä äänestys Hepokorven ja kunnanhallituksen pohjaesityksen välillä. Hepokorven esitys sai 40 ääntä ja kolme äänesti tyhjää.

KOKOUKSESSA käytyä keskustelua leimasivat raitiotiehen kriittisesti suhtautuvien kommentit hankesuunnitelman selvitysten puutteellisuudesta. Palautusesityksen tehnyt Heikki Riihimäki (kesk.) halusi, että myös Partola-vaihtoehdon ja bussipohjaisen liikenteen vaikutukset esimerkiksi tontinmyyntiin laskettaisiin paremmin.

Keskusteluihin nousivat myös raitiotien tuoman suuren väestönkasvun vaikutukset Pirkkalan viihtyvyyteen asuinkuntana.

Suuppa-raitiotien vastustajille käy kommenttien perusteella hyvin se, että ratikka ulottuisi vain pari sataa metriä Pirkkalan puolelle ja pääteterminaali olisi Partolassa.

Puhtaasti bussien varaan perustuva joukkoliikenne ei saanut puolestapuhujia. Realismia on, että tällöin raitiotietä ei voisi todennäköisesti tehdä Härmäläänkään, koska Tampereen puolella ei ole päätepysäkille riittäviä maita ainakaan Nuolialantien päässä.

PIRKKALAN ratikkapäätöksen syntyä olivat seuraamassa ja valtuutettujen kysymyksiin vastaamassa Tampereen joukkoliikenteen ja Tampereen Raitiotie Oy:n edustajat.

Tampereen Raitiotie Oy:n kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen totesi, että hankesuunnitelmasta löytyvät itse asiassa laskelmat jokaiselle kolmelle vaihtoehdolle.

”Suupalle tulevan raitiotien laskelmien vertailuna on nollavaihtoehto eli bussiliikenne. Vaihtoehto 2 eli Partola tarkottaisi, että raitiotie tulisi Suupalle vaiheittain myöhempinä vuosina. Tällöin on kyse vain siitä, että vaikutukset tulevat eri aikataulussa”, Tuominen tiivisti.

Ahtiaiselle hän vastasi, että Suuppa-toteutussuunnittelun perusteella voidaan valita niin Partolaan ulottuva raitiotie kuin Suupalle tuleva. ”Toteutussuunnittelu Suupalle maksaa noin viisi miljoonaa euroa ja Partolaan 2,3 miljoonaa euroa ennen valtionosuuden vähennystä”, Tuominen totesi.

VALTUUSTON kommenteista saattoi päätellä, että moni haluaa vielä lisätietoa ennen varsinaista rakennuspäätöstä.

Sosiaalidemokraattien Merja Litmanen korosti monen muun tavoin, että toteutussuunnittelu ei ole päätös rakentamisesta.

”Se tehdään erikseen, joko Partolaan tai Suupalle”, hän sanoi muistuttaen kuitenkin, että vain Partolaan tuleva ratikka siirtäisi Pirkkalan keskustan sinne ja tyssäisi kuntakeskuksen kehitystä.

Valtuutetut keskustelivat runsaasti siitä, mitä Pirkkalan nopeutettu kasvu aiheuttaisi viihtyvyydelle ja olisiko se edes mahdollista.

Ratikan myötä on määrä linjata, että Pirkkala nostaa kasvutavoitteensa nykyisestä 1,5 prosentin vuosikasvusta jopa kolmeen.

”Uskon, että tuo kasvu on saavutettavissa kymmenen tulevan vuoden aikana pitkälti rakentamalla Partolaan, kuntakeskukseen Suupalle sekä aloittamalla Ranta-Pirkkalan kehitys”, pormestari Marko Jarva (kok.) rauhoitteli valtuutettuja, jotka pelkäsivät viheralueiden katoa Pirkkalasta.

Riihimäki oli laskenut, että tavoiteltu kasvu tarkoittaisi 580 kerrostalon rakentamista Pirkkalaan vuoteen 2050 mennessä. Riitta Kuismanen (krist.) epäili, että kasvuodotuksiin on jo leivottu mukaan Puskiaisten oikaisutie ja sen varrelta myytävät yritystontit.

RATIKAN ihanuuden epäilijöihin kuuluvat Pirkkalassa muiden muassa edessä vasemmalla oleva Aki Vainio (kesk.), Seppo Orpana (ps.) sekä keskustan Heikki Riihimäki ja Raili Naskali.

Paljon kysymyksiä aiheutti ratikan ja muun liikenteen yhteensovitus Pirkkalassa ja ratikkapysäkkien saavutettavuus.

Tampereen seudun joukkoliikennejohtaja Mika Periviita kertoi, että bussien syöttöliikenne ratikkapysäkeille tuplaantuisi ratikan myötä nykyisestään. ”Se on periaate, että vuoroväli lyhenee puoleen.”

Ratikkapysäkkien yhteyteen tulisi myös liityntäpysäköintiä henkilöautoille ja pyörille, jotta siirtymät onnistuvat.

KOKOUKSEN päätteeksi Veli Matti Ahtiainen (ps.) jätti vielä toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan kuntalaisäänestyksen tai kohtalaisen laajan asukaskyselyn tekemistä ennen rakentamispäätöksen tekoa.

Ennen äänestystä ponsi kuitenkin muutettiin muotoon: ”Toimenpidealoite edellyttää kunnanhallitusta järjestämään kuntalaisille riittävät kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet ennen rakentamispäätöksen tekoa.”  Valtuusto hyväksyi ponnen äänin 40–3.

Raitiotien laajennus

Suunnittelussa raitiotielinjojen laajennus Tampereella Linnainmaan ja Pirkkalan ratahaaroilla.
Pirkkalan ja Tampereen valtuustot hyväksyivät maanantaina hankkeen viimeisen suunnitteluvaiheen alkamisen.
Rakentamisesta päätetään syksyllä 2024. Uudet kisko-osuudet olisivat Tampereella Taysilta Linnainmaalle ja toisessa päässä linja-autoasemalta Hatanpään ja Härmälän läpi Pirkkalan Suupalle.
Mikäli myönteinen rakentamispäätös tehdään, rakentaminen alkaisi 2026 ja ratikka aloittaisi liikennöinnin Härmälän läpi Pirkkalan kuntakeskukseen alkuvuonna 2029.
Pirkkalan ratahaaran kustannus 219 miljoonaa euroa, josta Pirkkalan osuus 114 miljoonaa euroa. Maksettaisiin kuntien yhdessä omistamalle yhtiölle Tampereen Rautatie Oy:lle vastikkeina 40 vuoden aikana. Pirkkalan joukkoliikenteen yhteenlaskettujen vuosikulujen on laskettu olevan vuoteen 2050 asti noin 9 miljoonaa euroa korkeammat kuin nykyisen bussiliikenteen kulut.
Vaihtoehtoina kiskojen rakentaminen ensi vaiheessa vain Partolaan asti tai pysyminen pelkän bussiliikenteen piirissä.

Artikkelia päivitetty ti 25.4. kello 11.07 lisäyksellä kokouksessa jätetystä toimenpidealoitteesta ja 11.58 lisätty ponteen tehty muutos.