UKK-instituutti ja Tampereen kaupunki kartoittavat kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointia

Syksyn aikana toteutetaan iäkkäille tamperelaisille suunnattu postikysely, joka selvittää liikkumisen taustatekijöitä.

KOTONAAN asuvien iäkkäiden liikkumisen edistäminen ja kaatumisten ehkäisy ovat keskiössä UKK-instituutin hankkeessa, jonka kanssa Tampereen kaupunki on solminut yhteistyösopimuksen.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan sekä kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnalle iäkkäiden liikkumista edistäviä liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat, satunnaisesti sote-palveluita käyttävät iäkkäät henkilöt.

Palvelupolun kehittämiseen osallistuvat UKK-instituutti, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja sivistyspalvelujen hyvinvointikoordinaattori. Kehitystyöhön kutsutaan mukaan myös iäkkäät kuntalaiset, päättäjät sekä kolmannelta sektorilta iäkkäille liikuntaa tarjoavat järjestöt ja palveluntuottajat.

HANKKEEN aikana selvitetään iäkkäille kohdennettujen liikuntapalveluiden nykytilannetta ja kehittämistarpeita iäkkäiden toimintakyvyn ja kaatumisten ehkäisyn kannalta.

Tampereella asuu tällä hetkellä noin 23 000 yli 75-vuotiasta ikäihmistä ja lukumäärän arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä yli 20 prosenttia.

”Nykytilanteen ja toiveiden kartoittamiseksi toteutetaan tulevan syksyn aikana iäkkäille kuntalaisille suunnattu postikysely, joka selvittää liikkumisen taustatekijöitä, toiveita ja sitä, millaisena ikäihmiset kokevat kaupungin järjestämän liikuntapalvelujen tarjonnan tällä hetkellä. Järjestämme myös paneelikeskustelun aiheesta”, UKK-instituutin hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa kertoo tiedotteessa.

Tampereen kaupungin liikuntapalvelut toimii hankkeessa aktiivisena yhteistyökumppanina ja saa ikäihmisten liikkumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä runsaasti tietoa oman palvelutarjonnan kehittämisen tueksi.

”Liikuntapalvelujen ryhmissä liikkuu vuosittain tuhansia ihmisiä. Hankkeen myötä saamme selville, teemmekö asioita oikealla tavalla oikealle kohderyhmälle ja huomioimmeko ikäihmisten näkökulmasta niitä tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kaatumisen ehkäisyyn riittävällä tavalla”, pohtii liikuntapalvelujen johtava koordinaattori Minna Niemelä.

Hankkeen ensimmäisenä, konkreettisena tehtävänä on kartoittaa liikunnanohjaajien näkemystä ja kokemusta ikäihmisten liikuntapalvelujen tuottajan roolissa. Kyselyn jälkeen toteutettavien työpajojen avulla saadaan työkaluja ja pohjatietoa uusien näkökulmien tueksi.