Killon ja Toivion liikuntapaikkojen laite- ja sijaintiäänestys ratkesi – Tänne liikuntapaikat tulevat

Kuntalaiset lähettivät kyselyyn Killon ja Toivion lähiliikuntapaikoista yli 300 vastausta.

Toivion lähiliikuntapaikan sijaintiäänestyksessä suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi paikan rakentaminen Ojatien lähistölle.
KILLOON ja Toivioon kaavaillaan kahta uutta lähiliikuntapaikkaa, joiden välineistöön kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kyselyssä. Lisäksi kuntalaiset pääsivät äänestämään Toivion lähiliikuntapaikan sijainnista. Liikuntapaikkoja koskevaan kyselyyn vastasi peräti 317 pirkkalalaista.

Toivion lähiliikuntapaikan sijainnissa pisimmän korren vei vaihtoehto, jossa kuntoilupaikka rakennettaisiin Ojatien lähistölle. Äänestys oli tiukka, sillä voittajavaihtoehto sai kyselyssä 52,9 prosenttia äänistä. Toisessa sijaintivaihtoehdossa liikuntapaikkaa kaavailtiin lähelle Toivion metsäleikkipuistoa.

Toivion lähiliikuntapaikan välineäänestyksen voitti ehdotus, johon sisältyivät rintaveto- ja punnerruslaite, yläveto- ja punnerruslaite, selkä- ja vatsapenkki, jalkaprässi sekä leuanvetotanko. Avoimessa palautteessa kuntalaiset toivoivat kosolti lisäpainollisia kuntoilulaitteita, minkä myötä liikuntapaikalle aiotaan rakentaa myös lisäpainolliset vinopenkkipunnerrus, jalkakyykky ja ylösvetolaite.

Killon lähiliikuntapaikan laitteistossa pisimmän korren vei vaihtoehto, jossa kuntoilupaikalle esitettiin hauiskääntöä, jalkakyykkyä, penkkipunnerruslaitetta, vaakasoutulaitta, jalkaprässiä sekä yhdistelmälaitetta. Kuntalaiset toivoivat äänestyksessä hauiskäännön vaihtamista ylösvetolaitteeseen, mikä muutos aiotaan toteuttaa.

KILLON lähiliikuntapaikka aiotaan rakentaa lähelle Killon urheilupuistoa osoitteeseen Moisiontie 1. Rakentamisen kustannusarvio on 90 000 euroa. Toivioon lähiliikuntapaikka on suunnitelmien mukaan hieman huokeampi, sillä hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 60 000 euroa. Molemmat rakentamishankkeet toteutetaan yhteistyössä Tampereen Infran kanssa.

Kummankin lähiliikuntapaikan rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän syksyn aikana.