Pirkkalakin kehittyy, kun Pirkanmaa vahvistuu: ”Kysymys kuuluu, miksi muiden kannattaa tehdä yhteistyötä Pirkkalan kanssa?”

Kunnissa katsotaan alueellista keskustelua helposti vain omasta näkökulmasta ja kysytään mitä me hyödymme, kun teemme yhteistyötä muiden kanssa.

PIRKANMAALLA on uskoa tulevaisuuteen. Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemässä kansalaiskyselyssä juuri pirkanmaalaisilla on uskoa oman  maakuntansa kehitykseen enemmän kuin muissa maakunnissa. Esimerkiksi liikenneyhteyksien kehittyminen on yksi Pirkanmaan vahvuuksista.

Voidaankin ajatella, että Pirkkalakin kehittyy, mikäli Pirkanmaa vahvistuu. Tästä vinkkelistä katsottuna esimerkiksi myönteinen ratikkaratkaisu on perusteltu. Elinvoimaa ja elämänlaatua edistävät nimenomaan yhteydet ja yhteistyö muihin Pirkanmaan kuntiin. Menestyneempi Pirkanmaa, vahvempi Pirkkala.

Näkökulman pitäisi olla myös käänteinen. Miksi muiden kannattaa tehdä yhteistyötä meidän kanssamme.

Kunnissa katsotaan alueellista keskustelua helposti vain omasta näkökulmasta. Tämän mukaisesti kysytään, mitä me hyödymme, kun teemme yhteistyötä muiden kanssa. Näkökulman pitäisi olla myös käänteinen. Miksi muiden kannattaa tehdä yhteistyötä meidän kanssamme. Tällainen keskustelu puuttuu myös Pirkkalasta.

Toisin sanoen Pirkkalankin tulisi ottaa pitkän tähtäyksen tavoitteekseen parantaa houkuttelevuuttaan pirkanmaalaisena kuntana. Samalla luodaan pirkkalalaista identiteettiä ja olemassaolon oikeuttavaa, omanlaista kuntaa.

Vastaukseksi houkuttelevuuden parantamiseksi ei riitä, että tulevaisuuden Pirkkala on eräänlainen työvoiman reservi Pirkanmaalla.  Jotta omalaatuinen Pirkkala kehittyy, tuleekin muun muassa miettiä, minkälaisia yrityksiä, liikkumisen harrastusmahdollisuuksia tai kulttuurin kehittämistä tarvitaan Pirkkalaan.

OMAPERÄISYYTTÄ voi myös edistää sillä, että pyritään löytämään oma paikka ja rooli  tulevaisuuden kasvualoilla. Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksessä pirkanmaalaiset uskoivat muun muassa alueen vetovoiman kasvuun matkailussa.  Voidaan siis kysyä, onko mahdollista, että Pirkanmaalle turistina tulevat, olisivat millään tavoin kiinnostuneita tulemaan myös Pirkkalaan?

Ehkäpä Pirkkalassa olisi edellytyksiä tarjota jotakin erityislaatuista kasvaville luovan talouden ja digitalisaation ekosysteemeille.  Jopa uudenlaisella tavalla tehdyllä asuinalueilla voidaan lisätä elinvoimaa.

TOISAALTA Pirkkalalle saattaa riittää ihan perusasioita huolehtiminen.

Pirkkalassa huolehditaan hyvän elämisen ja elämisenlaadusta muita paremmin. Suomi on jälleen arvioitu maailman onnellisimmaksi maaksi. Pirkanmaa on lähestulkoon Suomen vetovoimaisin alue. Voisiko Pirkkalan missio olla Pirkanmaan onnellisin kunta?

Kirjoittaja on pirkkalalainen hallintotieteen professori, joka pohtii kolumneissaan kuntaa, hyvinvointialueita sekä politikkaa ja yhteiskunnan kehittämistä.