Suupantorin kaava ei tuokaan torin reunaan markettia, mutta asuntoja ja kivijalkakauppaa on luvassa: ”Paikka uudelle päivittäistavarakaupalle löytyy muualta keskustasta”

Kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläisen mielestä Pirkkalan keskustaan tarvitaan lisää päivittäistavarakaupan kilpailua.

Pirkkalan keskustan torialueelle ei sijoiteta päivittäistavarakaupan yksikköä, vaikka tällaista kaavasuunnitelmissa ensin aiottiin. Luvassa on sen sijaan asuntoja ja liiketiloja kivijalkakaupoille. Kuvassa näkyvä pirkkalaisille tuttu liikekeskus puretaan uusien rakennusten tieltä ja sen taakse Naistenmatkantielle voi rakentua raitiotien päätepysäkki.

SUUPANTORILLE Pirkkalaan ei tule tiloja uudelle ruokamarketille, vaikka ne olivat listalla torialueen kaavahankkeen lähtötilanteessa. Alueen kaavaluonnoksen odotetaan valmistuvan syksyllä.

”Iso kaupan toimija oli tavoite, mutta siitä joudutaan valitettavasti luopumaan. Hankkeen valmistelussa on kontaktoitu kaikki isot keskusliikkeet. Nykyisessä tilanteessa yksikään ei ollut valmis avaamaan uusia hankkeita”, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen toteaa.

Kaavahankkeen OAS-suunnitelma linjaa, että torin alue uudistetaan kaavoittaen tehokasta kerrostaloasumista ja liiketilaa. Nykyinen muun muassa kukkakaupan ja ravintolan sisältävä liikekeskus puretaan pois torin reunalta.

Kaavaluonnoksen piti olla valmis jo talvella, mutta sen valmistuminen on lykkääntynyt.

”Emme halunneet tehdä valmiiksi hapantunutta kaavaa”, Jääskeläinen viittaa asemakaavaan, jota ei olisi voinut toteuttaa jos kortteli olisi hahmoteltu päivittäistavarakaupan sisältävän liikekeskuksen ympärille.

KUNNAN kumppanina hankkeessa on rakennusliike Lapti Oy. Hanke torin reunalla olevan liikekeskuksen purkamisesta lähti liikkeelle kiinteistön omistajien aloitteesta. Rakennusliike solmi kehittämisestä yhteistyösopimuksen Kiinteistö Oy Suupantorin kanssa.

”Joudumme kumppanin kanssa nyt katsomaan torialueen tulokulmaa uusiksi. Kaava voi painottua asuntoihin ja marketin sijasta kivijalkakauppaan. Rakenteellista pysäköintiä tarvitaan myös joukkoliikenteen päätepysäkin liityntäjärjestelyiksi, oli ratkaisu sitten bussit tai raitiotie”, Jääskeläinen sanoo.

Mahdollinen raitiotien päätepysäkki sijoittuisi Naistenmatkantielle aivan Suupantorin viereen.

”Homma etenee tänä vuonna ja varmasti päästään maaliin”, Jääskeläinen toteaa torialueen asemakaavasuunnitelmista.

JÄÄSKELÄINEN haluaa jatkossa Pirkkalan keskustaan lisää päivittäistavarakaupan tarjontaa. Nykyisin kuntakeskuksessa toimivat ruokakaupoista K-Supermarket ja Sale.

”Suupantorille ei siis markettia tule, korvaava paikka löytyy muualta. Keskustaan tarvitaan lisää päivittäistavarakaupan kilpailua”, Jääskeläinen sanoo.

Mihin uusi ruokakauppa sitten voisi sijoittua Pirkkalan keskustassa?

Aktiivisin korttelin uudistushanke on vireillä muun muassa nykyisen R-kioskin liiketalon tontilla ja liiketalon omistajat ovat hyväksyneet sen eteenpäin viemisen. Muitakin potentiaalisia paikkoja lienee ideoitavissa kaavoituksen kautta.

PIRKKALAN keskustan torialueelle valmistellaan isoa uudistusta. Kaavoittajan mukaan luvassa on Kaavoituskatsauksen mukaan Suupantorille on tulossa ”merkittävää lisäystä kaupan, palvelujen sekä asuinrakennusoikeuden osalta”.

PIRKKALAN kunnan kaavoituskatsaus kuluvalta vuodelta on juuri valmistunut. Se sisältää 19 uutta tai vireillä olevaa asemakaavaa.

”Pirkkala on mennyt ihan aallonharjalla, nyt on monenlaisia asioita tekeillä”, Jääskeläinen kuvaa kunnan menoa.

”Raitiotiepäätös on vedenjakaja. Syksy näyttää, mihin Pirkkala lähtee. Mennäänkö nousussa vai tuleeko taantumaa”, Jääskeläinen miettii.

Ensi lokakuussa on määrä tehdä päätökset siitä, laajeneeko raitiotie Härmälän kautta Pirkkalaan.