ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Voiko kunta olla elinvoimainen sote-uudistuksen jälkeen?

Kuntien rooli muuttui sillä hetkellä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vei sote-palvelut hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Nyt ja tulevaisuudessa kunnissa mietitään, minkälaisilla ratkaisuilla ne pysyvät elinvoimaisina, vaikka sote-palvelujen verkkoa karsittaisiin. Kunnilla on kuitenkin edelleen vastuu paikallisen elinvoiman ylläpitämisestä ja kuntalaisten hyvinvoinnista.

Haussa hyviä edullisia liiketiloja Pirkkalasta

Heikkeneviä liiketiloja kannattaa ja pitääkin uusia, ja houkuttelevat tilat muodostavat osan kunnan vetovoimasta yrittäjien näkökulmasta. On vain muistettava kysyä, mikä on houkuttelevaa kenellekin.