Pirkkala nimesi edustajat hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja täydensi omaa vammaisneuvostoaan

PIRKKALAN kunnanhallitus valitsi maanantaina 15. huhtikuuta kaksi varsinaista edustajaa ja heille varaedustajat Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anna-Maija Lahtinen ja Leena Hulkkonen. Anna-Maija Lahtisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Soile Lönnqvist ja Leena Hulkkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lea Rastas.

Valinnat olivat Pirkkalan kunnan oman vanhusneuvoston esityksen mukaisia.

Hyvinvointialueen sääntöjen mukaan vanhusneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vanhusneuvosto arvioi olevan merkitystä ikääntyneen väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Pirkkalan kunta sai nimetä kaksi jäsentä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, koska kunnan koko ylittää 20 000 asukkaan rajan. Rajaa pienemmillä kunnilla edustajia voi olla yksi.

AIEMMIN 9. huhtikuuta kunnanhallitus valitsi Pirkkalan kunnan vammaisneuvoston uudeksi jäseneksi Marja Joenpolven. Hän tuli jäseneksi menehtyneen Jouni Rasin tilalle.

Neuvostossa ovat jäseninä lisäksi Keijo Jokinen Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Mervi Jylli Tampereen seudun omaishoitajat ry, Paavo Rantala Tampereen diabetesyhdistys ry, Soile Lönnqvist Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry ja Tuija Kaivanto Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien yhdistys ry.

Heistä Tuija Kaivanto toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston puheenjohtajana ja Keijo Jokinen neuvoston toisena pirkkalalaisena jäsenenä.

Oikaisu: printtilehdessämme 17.4. vammaisneuvoston uuden jäsenen Marja Joenpolven nimi on kirjoitettu virheellisesti muotoon Merja Joenpolvi.