Saunaojan soveltumista luonnonsuojelualueeksi selvitetään vielä tänä vuonna

Saunaoja olisi etukäteisarvioinnin perusteella hyvä lisä Pirkkalan suojeluverkostoon, arvioi yhdyskuntalautakunta.

Saunaojan rauhoittamisesta jätettiin valtuustoaloite maaliskuussa. Kuva: Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu
SAUNAOJAN alueen soveltuvuutta luonnonsuojelualueeksi selvitetään vielä tämän vuoden aikana.

Näin toteaa Pirkkalan kunnan yhdyskuntalautakunta vastauksessaan valtuustoaloitteeseen, jossa vaadittiin Saunaojan ja Kaitajärven rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi. Pieni Kaitajärvi sijaitsee lähellä Lempäälän rajaa, ja Saunaoja laskee siitä Sääksjärveen.

Aloitteen jättivät maaliskuussa Kristiina Kaila ja Vihreiden valtuustoryhmä. Kunnanvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi kokouksessaan kesäkuussa. Samalla merkittiin tiedoksi yhdyskuntalautakunnan aiheesta antama lausunto.

Lausunnossa todetaan, että yksityinen luonnonsuojelualue voidaan perustaa vain maanomistajan suostumuksella. Aloitteen esittämästä alueesta Saunaoja sijaitsee lähes kokonaan kunnan kiinteistöillä, kun taas Kaitajärvellä ja sen ranta-alueilla on useita omistajia. Käytännössä kunta voi esittää siis vain Saunaojan alueen rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi.

Lautakunnan mukaan Pirkkalan ympäristönsuojelu selvittää alueen luontoarvoja tarkemmin vielä tänä vuonna. Samalla selvitetään alueen soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi.

”Etukäteen arvioituna Saunaoja kapeine metsävyöhykkeineen täyttää jonkin luonnonsuojelulaissa luetellun luonnonsuojelualueen perustamisen yleisen edellytyksen ja olisi hyvä lisä Pirkkalan suojeluverkostoon”, lautakunta toteaa.

Lue myös: Nämä ovat Pirkkalan 15 luonnonsuojelualuetta – aloite ehdottaa Saunaojaa ja Kaitajärveä niiden joukkoon, siellä viihtyvät niin lehtokurppa kuin kulorastas