Toimeentulotuen tarvitsijoiden määrä voi kasvaa Pirkkalassakin

Huhtikuussa voimaan tulleet leikkaukset voivat ajaa aiempaa suuremman joukon ihmisiä viimesijaisen tuen piiriin.

KELA on arvioinut, että huhtikuussa voimaan tulleet tukileikkaukset vaikuttavat varsinkin yksin asuviin nuoriin ja työttömiin nuoriin.

PIRKKALA on monella mittarilla katsottuna hyvinvoiva ja hyvinvoivien ihmisten kunta. Toimeentulotukea kunnan asukkaista nosti viime vuonna 3,9 prosenttia, mikä on pienempi osuus kuin vaikkapa naapurissa Lempäälässä ja Nokialla, suuresta Tampereesta puhumattakaan.

Yli 800 pirkkalalaisen joukkoa voi silti inhimillisesti ajateltuna pitää suurena ihmismääränä tuel­le, jonka on tarkoitus olla viimeinen turvaverkko silloin, kun muut tuet ja varat eivät riitä pakollisiin arjen menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen.

On mahdollista, että tuen hakijoiden määrä kasvaa lähitulevaisuudessa Pirkkalassakin. Huhtikuussa yleiseen asumistukeen ja työttömyystukiin on tullut useita leikkauksia, mikä voi ajaa aiempaa suuremman joukon suomalaisia viimesijaisen tuen piiriin. Leikkaukset ja muutokset perustuvat eduskunnan hyväksymiin lakimuutoksiin, joilla yritetään hillitä Suomen velkaantumista. Kela on tiedottanut huhtikuun muutosten vaikuttavan erityisesti yksin asuviin nuoriin ja työttömiin nuoriin.

Omat vaikutuksensa kokonaisuuteen tuonee myös hallituksen kehysriihi, joka oli tätä tekstiä kirjoitettaessa vielä käynnissä.

Lue myös: Pirkkalassa toimeentulotuen saajia vähemmän kuin Pirkanmaalla keskimäärin