Jätehuoltomääräykset muuttuvat Pirkkalassakin ensi kuun alussa – kaksi merkittävää muutosta

Jatkossa risujen ja oksien poltto kielletään tiiviisti asutuilla taajama-alueilla. Myös kiinteistön liittäminen kunnallisen jätehuollon piiriin muuttuu helpommaksi.

HUHTIKUUN alusta lähtien vähäisiä määriä oksia ja risuja saa polttaa vain tiiviisti asuttujen taajama-alueiden ulkopuolella.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISSÄ astuu huhtikuun alussa voimaan muutoksia, jotka koskettavat myös pirkkalalaisten elämää. Suurimmat muutokset koskevat oksien ja risujen polttamista sekä kiinteistön liittämistä kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Jatkossa risujen ja oksien avopoltto kielletään tiiviisti asutuilla taajama-alueilla. Vähäisiä määriä risuja ja oksia voi polttaa ainoastaan taajama-alueiden ulkopuolella. Myös kiinteistöjen tulipesissä sallitaan puhdas, kuiva, kyllästämätön ja maalaamaton puujäte sekä risut ja oksat. Nämä tulipesät voivat sijaita myös ulkona.

Muutoksen tavoitteena on vähentää risujen ja oksien poltosta aiheutuvien savukaasujen haittoja terveydelle, viihtyisyydelle ja ympäristölle. Oksia ja risuja voi tällä hetkellä toimittaa jätekeskukseen maksutta peräkärryllisen. Niitä on myös mahdollista hakettaa ja kompostoida kiinteistöllä. 

MUUTTUVAT jätehuoltomääräykset vaikuttavat myös sellaisiin kiinteistön haltijoihin, jotka eivät ole liittyneet kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen kehotuksista huolimatta.

Nyt jätehuoltoviranomaiset voivat liittää liittymisvelvoitteesta laistaneet kiinteistöt kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy toimittaa kiinteistölle jätehuoltomääräysten edellyttämät jäteastiat, kun kiinteistön haltijalle on etukäteen ilmoitettu liittämisestä kirjeitse.  Muutoksen avulla kiinteistöt saadaan nopeammin asianmukaisen jätehuollon piiriin.

ALUEELLINEN jätehuoltolautakunta hyväksyi muutokset kokouksessaan maaliskuun alussa. Muutokset tulevat voimaan heti huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Jätehuoltolautakunnan toimialue ulottuu 17 kunnan alueelle Pirkkala mukaan lukien. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.