Risuja saa pian polttaa vain taajamien ulkopuolella – ”Muutos on perusteltu ja tarpeellinen”

SILLOIN tällöin asukkaat eivät halua liittää kiinteistöjään jätteenkuljetuksen asiakkaaksi. Tällaisten kiinteistöjen määrääminen asiakkaaksi muuttuu jatkossa kunnalle yksinkertaisemmaksi.

PIRKANMAAN alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee ehdotusta kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin tehtävistä muutoksista.

Määräyksiin ehdotetaan muutoksia kunnan järjestämään jätehuoltoon liittymistä, erikseen kerättäviä jätelajeja, jätteen polttamista ja hautaamista, keräysvälinetyyppejä ja jäteastioiden sijoittamista koskien.

Merkittävimmät muutokset koskevat järjestettyyn jätehuoltoon liittymättömiä tai jätteiden lajittelu-​ ja erilliskeräysvelvoitteita noudattamattomia kiinteistöjä. Jatkossa kiinteistöt voidaan tarvittaessa liittää jätteenkuljetuksen asiakkaaksi ilman hallintopakkomenettelyä jätelain ja jätehuoltomääräysten velvoittamina.

Jätteen polttamista ja hautaamista koskevaan pykälään on muutoksena esitetty, että jatkossa kuivien risujen ja oksien avopoltto olisi sallittua vähäisissä määrin vain taajama-​alueiden ulkopuolella.

”Muutoksella pyritään vähentämään risujen ja oksien poltoista aiheutuvaa ympäristöhaittaa tiiviisti asutulla taajama-alueella, jossa risujen ja oksien polttaminen olisi siis jatkossa kiellettyä. Myös tämä muutos on perusteltu ja tarpeellinen”, Pirkkalan yhdyskuntalautakunta totesi alueelliselle jätehuoltolautakunnalle antamassaan lausunnossa.