Härkki ehdottaa kotitalousvähennyksen jakamista kotityö- ja asuntotyövähennykseen

Taija Härkki ehdottaa, että nykyinen kotitalousvähennys jaettaisiin kahtia: kotityövähennykseksi ja asuntotyövähennykseksi.

– Kotitalousvähennys on toimivasti asettunut koteihin ja työllistämään. Se toimii kansalaisten jokapäiväisen elämän, ikäihmisten kotona selviämisen, asuntojen kunnostamisen jopa maamme rakennuskannan arvon säilyttämisen tukena. Ja sillä on vahvasti työllistävä merkitys.

Taija Härkki kuvailee nykymuotoista kotitalousvähennystä joulupuuksi, johon on satunnaisesti lisäilty kaikennäköistä kapinetta. Johdonmukaisuus on hävinnyt ja sitä myötä kansalaisten päätöksenteon tukipylväät.

– On myös perustellusti todettava, että kotitalousvähennykseen liittyen palvelutarve ja kysyntä tarjoaisi lisää työtä. Lisäksi kotitalousvähennyksen kehittämisellä saatettaisiin rauhoittaa jopa nuorison mielenterveysongelmia.

Härkin mielestä kotitalousvähennys on ajautunut vaaravyöhykkeelle.

– Kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää tasa-arvoisesti kaikkia heille tarkoitettuja taloudellisia veroetuja vaarantuvat. Tarkoitan kotitalousvähennyksen sisällön hajoamista alkuperäisistä perusteistaan. Alkuperäiset remonttityö ja kotityö erottuivat melko helposti kotitalousvähennyksen sisällöksi.

Härkki kuvailee nykymuotoista kotitalousvähennystä joulupuuksi, johon on satunnaisesti lisäilty kaikennäköistä kapinetta. Johdonmukaisuus on hävinnyt ja sitä myötä kansalaisten päätöksenteon tukipylväät.

– Hävinnyt on myös selkeys laskea, kuinka paljon saa, on ostanut tai voi vielä ostaa saadakseen kotitalousvähennyksen, koska eri töistä on nyt kahta vähennysprosenttia sekä maksimivähennystä, ja niitä tulee kansalaisen omin päin koettaa selvitellä.

Härkki teroittaa, että kuitenkin kotitalouksen merkitys on olla kaikille kansalaisille helposti ymmärrettävä ja mahdollisimman kattavasti kansalaisten hyödynnettäväksi sopiva.

– Ehdotan, että kotitalousvähennys palautetaan juurillensa siten, että mahdollisimman vähän sekoitetaan nykytilaa ja siten tuetaan kansalaisten kotitalousvähennyksen hyödyntämiseksi jo rakentuneita tapoja.   Selkeyttä lisäisi, jos nykyinen kotitalousvähennys jaettaisiin kahtia kotityövähennykseksi ja asuntotyövähennykseksi.

MATTI PULKKINEN