Hyvä paha kaupunkiseudun kasvu – Pirkkalassa rakennetaan taloja, toisaalla Suomessa niitä puretaan

Suomi rakennetaan kahteen kertaan muuttoliikkeen takia - maaseudut ovat tyhjentyneet jo 1960-luvulta asti.

TAMPEREEN kaupunkiseutu kasvaa. Pirkkalan keskustaan on noussut kerrostaloja kuin sieniä sateella. Kuva: Sebastian Stenvall

TAMPEREEN kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa kasvoivat viime vuonna yhteensä 7311 asukkaalla. Luku on tuhat asukasta suurempi kuin vuotta aiemmin ja siten uusi kasvuennätys.

Tampere kasvoi huikealla 6057 asukkaalla. Pirkkalan väestölisäys oli kohtalainen 357 henkeä.

Väestönkasvulla on isoja vaikutuksia pirkkalalaistenkin arkeen. Se puskee kuntaa ja kaupunkiseutua kaavoittamaan asuinalueita, rakentamaan uusia kulkuväyliä ja leventämään vanhoja.

Kolmostien parannus Puskiaisten väylineen, raitiotie Pirkkalaan, Loukonlahden rantaniittyjen ja muiden asuinalueiden kaavoitus ja tiivistäminen… Kaikkien näiden taustalla on kaupunkiseudun kasvu.

Ei ideaalitilanne, mutta raakaa realismia.

Nykyiset asukkaat eivät yleensä tykkää naapuriin tulevasta uudesta asuinalueesta tai tiestä. Ei siis ihme, että kasvua kritisoidaan ja epäillään sen kestävyyttä. Kuinka Pirkkala voi kasvaa hurjasti, kun koko Suomen väkiluku junnaa eikä uusia lapsia synny tarpeeksi?

PIRKKALAN viime vuoden kasvuluvut kertovat, kuinka se on mahdollista: muualta Suomesta muutetaan kaupunkiseuduille. Pirkkalan kasvusta 19 henkeä oli ns. luonnollista väestönlisäystä ja loput muuttoliikkeen vaikutusta.

Jokainen Pirkkalaan rakennettava uusi kerrostalo siis tietää kärjistäen, että syrjemmällä Suomessa saman verran asuntoja jää tyhjiksi. Taloja puretaan yhtäällä ja rakennetaan toisaalla. Ei ideaalitilanne, mutta raakaa realismia. Suomi rakennetaan kahteen kertaan muuttoliikkeen takia – maaseudut ovat tyhjentyneet jo 1960-luvulta asti.

MIKÄLI aihe kiinnostaa enemmän, kutsuu Tampereen kaupunkiseutu nyt asukkaita asukkaat pohtimaan tulevaisuuskysymyksiä kaikille avoimiin tilaisuuksiin. Millaisia toiveita, tarpeita ja elämäntapoja Tampereen seudun asukkailla voisi olla vuonna 2040?

Työskentely alkaa Finlaysonilla pidettävällä tulevaisuustyöpajalla 22. helmikuuta ja jatkuu kevään aikana pienryhmäkeskusteluilla ja tulevaisuuskyselyllä. Tulevaisuustyö on osa Tampereen kaupunkiseudun ennakointityötä ja Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hanketta, jossa ennakoidaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden mahdollisia väestörakenteita.