Raitiotien tulo muuttaa monien risteysten liikennejärjestelyt – katusuunnitelmat esille keväällä niin Härmälän kuin Pirkkalan osalta

Raitiotien toteutussuunnittelu Pirkkalaan ja Linnainmaalle etenee aikataulussa – raitiotie- ja katusuunnitelmia esitellään kevään aikana

NUOLIALAN pysäkki ratikantekijöiden havainnepiirroksessa. Takana vasemmalla Nuolialan koulu.

RATIKAN Pirkkala-Linnainmaa -linjan mahdolliseen rakentamiseen liittyy paljon katu-, pysäkki- ja liikennejärjestelyitä Hatanpään valtatieltä Pirkkalan Suupalle ja Taysin alueelta Linnainmaalle. Rakentamisesta on määrä päättää ensi lokakuussa.

Katu- ja raitiotiesuunnitelmia esitellään sidosryhmille kevään aikana.

Myöhemmin keväällä, arviolta huhti-toukokuussa, varsinaiset katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan verkkosivuille ja ilmoitustauluille. Tällöin ehdotuksista on mahdollista jättää vielä muistutuksia.

”Järjestämme kevään aikana useita yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin. Tavoitteena on saada katusuunnitelmaluonnokset maalis-huhtikuussa esille allianssin nettisivuille, jossa suunnitelmista voi jättää kommentteja jatkosuunnittelua varten”, Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

HÄRMÄLÄN ja Pirkkalan alueen alustavia katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin syksyllä 2022. Partolan nykyisen Prisman viereen on suunniteltu terminaali, missä voi vaihtaa bussista ratikkaan ja päinvastoin. Raitiotie kulkisi Pirkkalassa nykyisen Prisman ja Motonetin välistä ja tulisi takaisin Naistenmatkanteille Pakkalankulman kohdalla.

”Ratikkaa tehdään kuntalaisia varten, joten on tärkeää, että saamme toteutusvaiheen suunnitelmiin mahdollisimman kattavasti eri sidosryhmien näkemyksiä”, Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius painottaa.

PIRKKALA–Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnittelun lähtökohtana on Pirkkalan ja Tampereen valtuustoissa viime vuoden huhtikuussa hyväksytty hankesuunnitelma, jonka investointikustannusarvio on 335 miljoonaa euroa.

”Kehitysvaiheen rinnalla Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta laativat toteuttamisen edellyttämät asemakaavat. Tavoitteena on, että asemakaavat ja katusuunnitelmat on hyväksytty Tampereen ja Pirkkalan luottamuselimissä ensi syyskuuhun mennessä”, Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa.

PIRKKALA saa syksyllä päätettäväkseen kolme eri vaihtoehtoa raitiotien osalta. Meneillään on linjaston toteutussuunnittelu eli ns. kehitysvaihe.

”Vaihtoehtoina ovat, että raitiotie rakennetaan allianssin toimesta kerralla Suupalle, tai toisena vaihtoehtona vaiheittain ensiksi Partolaan ja saman allianssin toimesta myöhemmin Suupalle. Kolmas vaihtoehto on, että sama allianssi rakentaa raitiotien Partolaan asti”, Pirkkalan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen kertoo.

Kehitysvaiheessa myös tarkennetaan ja päivitetään aiemmin hankesuunnitelmavaiheessa tehtyjä vaikutusten arviointeja, jotka kohdistuvat muun muassa liikenteeseen, maankäyttöön, ympäristöön ja maisemaan, elinkeinoelämään ja palveluihin sekä meluun ja tärinään.

Kehitysvaiheen päättyessä lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat päättää raitiotien rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta raitiotieradan vaiheittain toteuttamisesta.

VIIME vuoden lopulta mahdollisen uuden linjan alueella on tehty pistemäisiä maaperän pohja- ja kairaustutkimuksia sekä maastomittauksia koko suunnittelualueella eli Tays–Linnainmaa-osuudella sekä Hatanpään valtatien ja Pirkkalan Suupan välillä.

Pohjatutkimuksia jatketaan tarpeen mukaan lokakuulle saakka

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi suunnittelee raitiotietä Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan Suupan välille. Allianssin muodostavat Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy, NRC Group Finland Oy ja YIT Intra Oy.