Partolan osayleiskaava lisää myös kaupan neliöitä, valtuusto hyväksyi – ”Raitiotie mahdollinen, mutta kaava ei määrää sitä”

Valtuusto sai kuulla Nuolialassa Pirkkalan suuren kaavan vaikutuksista - lokakuussa päätetään uudessa valtuustosalissa, kulkeeko Partolan läpi myös ratikka.

PORMESTARI Marko Jarva kertoi valtuutetuille, että Pirkkalan isoa raitiotiepäätöstä kokoonnutaan tekemään ensi lokakuussa kuntakeskukseen uuteen saliin, kampuksen auditorioon. ”Kampuksen ensimmäinen osa luovutetaan kunnan käyttöön jo tässä kuussa ja koko kampus toukokuussa”, Jarva sanoi. Salissa järjestetään jatkossa myös esimerkiksi kunnan itsenäisyysjuhla.

PIRKKALAN valtuusto sai kuulla maanantain kokouksessaan, että Partolaan tehty osayleiskaava tuo alueelle pitkän ajan kuluessa peräti 4000 asukasta, mutta se ei ole pois kaupan palveluista.

”Neliöitä on varattu asumiseen 450 000 ja kaupalle, työpaikoille ja muille palveluille 250 000”, kertoi kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen.

Kauppaliikkeitä voi olla maksimissaan 125 000 neliötä, mikä on hieman enemmän kuin alueen kaavoissa nyt.

Partolasta on tulossa nykyisen pelkän kaupan keskittymän sijaan asumisen ja palvelujen hybridialue, jossa nykyiset ruokakaupat ja palvelut, myös kunnan palvelut, voivat toimia asuintalojen yhteydessä.

Isoista kauppakeskuksien tonteista Veska, Citymarket ja Bauhaus voivat säilyä nykyisessä muodossaan ja saada lähelleen uutta rakennuskantaa.

Ratikkalinja on suunniteltu alueen läpi Kenkätietä pitkin.

”Raitiotie on mahdollinen, mutta kaava ei määrää sitä”, Jääskeläinen totesi ensi lokakuussa päätettäväksi tulevasta isosta ratkaisusta.

Pirkkalan ja Tampereen yhdessä kaavailema uimahalli on Jääskeläisen mukaan mahdollista sijoittaa nykyisen Partola-keskuksen viereen tai mihin tahansa kaavan C- eli keskustamerkinnällä varustettuun kortteliin.

Vihreiden Jarkko Hovilainen kysyi, miksi pyörätie on poistumassa Naistenmatkantien eteläpuolelta IKH:n viereiseltä mäkiosuudelta.

Jääskeläisen mukaan ratkaisulla haetaan tilaa mahdollistaa sisäänajo autoilla Partolaan myös Naistenmatkantien suunnasta pohjoisesta.

Keskustan Raili Naskali esitti kaavan hylkäämistä. Kaava hyväksyttiin äänin 41-2. Naskalin aaltopituudella oli ainoastaan puoluetoveri Aki Vainio.

PIRKKALAN valtuustossa kuultiin maanantaina, että Partolan osayleiskaava kaksinkertaistaa palveluille ja työpaikka-alueille varatut rakennusneliöt alueella. Vähittäiskaupan rakennusoikeudet lisääntyvät nekin nykytilanteeseen verrattuna. Suurin vaikutus kaavalla on asumiseen: Partolaan voi muuttaa tulevaisuudessa 4000 asukasta.

Partolan kauppa-alueen mahdollistaneita ja muita suuria Pirkkalan päätöksiä tekemässä ollut Antero Saksala (kok) muisteli valtuustossa puhutun vuonna 1996 tuntitolkulla siitä, tarvitaanko Teboililta ohitustielle kulkeva Kurikan yhdystie ja onko syytä tehdä moottoritien varteen yritysalueita.

”Nyt Partolan iso päätös tehtiin näin nopeasti. Ovatko tässä vuosien aikana kehittyneet me kunnan päättäjät vai viranhaltijat”, Saksala nauratti valtuustoa.

HYVÄKSYNNÄN sai myös Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040+, jota kävivät esittelemässä seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru.

Rakennesuunnitelma viitoittaa Partolan osayleiskaavan tapaan seudun kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Riitta Kuismanen (kd) sai kuulla vastauksena aloitteeseensa, että Pirkkala vahvistaa ehkäisevän päihdetyön toimintaa. Sivistysjohtaja Harri Rönnholmin mukaan vielä tämän vuoden aikana kuntaan nimetään hyvinvointikoordinaattori ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi.

Kokousta edeltäneellä kyselytunnilla Arto Järvinen (sd) tiedusteli, millaisia tuloksia Pirkkalan kesäkauden korostetulla vartioinnilla muun muassa koulujen pihoilla ja puistoissa saavutettiin.

Pormestari Marko Jarvan (kok) mukaan tuntuma on, että vartioinnilla oli vaikutusta. Jarva perusteli tätä sillä, että palautetta ilkivallasta ei ollut juuri tullut kuntaan päin.

Ajankohtaisasioiden katsauksessaan Jarva kertoi valtuutetuille, että Pirkkalan suuri koulukampus on pian kunnan käytössä. Ensimmäinen osa luovutetaan käyttöön vielä joulukuun aikana ja loput toukokuussa. Kampuksessa tulevat toimimaan muiden muassa Vähäjärven koulu, päiväkoti, nuorisotyö ja Pirkan opisto.

Valtuuston kokouksetkin siirtyvät ensi vuonna Nuolialasta pidettäviksi kampuksen auditoriosaliin.

”Sinne siis uuteen saliin kokoonnumme lokakuussa tekemään raitiotiepäätöstä. Raitiotien päätökseen tarvittava aineisto tavoitehintoineen on luvattu toimittaa meille syyskuussa”, Jarva kertoi.

Samaten itsenäisyysjuhla ja muita kunnan tilaisuuksia voidaan tulevaisuudessa pitää samassa salissa.

PÄÄTTÄJÄT popsivat Nuolialassa jouluruuan ja saivat kiitoksia ja ”I love Pirkkala” -mukit ahkeruudestaan.

Laskelmien mukaan valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat olivat tehneet vuoden aikana 804 päätöstä ja vielä on muutama kokous jäljellä nostaa lukemia!