Vihreä siirtymä ja osaaminen talouden rakennuspalikoina – donitsitaloudessa ihmiskunnalla ja taloudella on reunaehtonsa, joista yksi on ekologinen katto

Pirkkalalainen eduskuntavaaliehdokas Sirpa Repo (vihr.) kirjoittaa donitsitaloudesta. Maapallolla on ekologinen katto, jonka alla ihmiskunta ja talous toimivat.

NÄIN vaalien alla puhumme kestävyysvajeesta eli julkisen talouden menojen ja tulojen välisestä tasapainosta. Julkinen talous onkin saatava tasapainoon keskipitkällä aikavälillä. Tarvitaan sekä menojen leikkauksia ja tulojen lisäyksiä, mutta katse on kiinnitettävä myös talouden uudistuksiin.

Hyvää taloutta voidaan hahmotella ns. donitsitalouden ajatuksella. Donitsin sisärenkaan muodostaa sosiaalinen kestävyys elämän välttämättömyyksien turvaamiseksi ja donitsin ulkorenkaan ekologinen katto, joka kuvaa planeettamme rajoja. Näiden välimaastossa ihmiskunta ja talous voi toimia.

Vihreä siirtymä on globaalin murroksen aikaansaamaa talous- ja elinkeinopolitiikkaa, joka näkee mahdollisuudet taloudessa, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin.

Vihreä siirtymä on ennen kaikkea yritysten ja markkinoiden tarve kehittää toimintaa kestävämmäksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Vihreä siirtymä on ennen kaikkea yritysten ja markkinoiden tarve kehittää toimintaa kestävämmäksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu kohtuullisen halpa energia on yksi Suomen tulevaisuuden kilpailutekijöistä ja houkuttelee investointeja.

TYÖIKÄISTEN määrän väheneminen on suuri rakenteellinen haaste Suomen taloudelle. Siksi toimet, joilla pienenevä työikäisten määrä saadaan pysymään kaikin puolin työkykyisinä, satavat suoraan talouden laariin. On satsattava liikkumattomuuteen ja mielenterveyteen.

Työperäisen maahanmuuton vetovoimatekijöihin on panostettava, sillä kansainvälinen kilpailu osaajista on kova. Kaikkien maahanmuuttajien merkitys ja potentiaali koulutuksessa ja työelämässä on tunnistettava.

Suomen kilpailukyky on pitkään perustunut korkeaan koulutuksen. Suomalaisten koulutustasoa on lähdettävä nostamaan varhaiskasvatuksesta lähtien kohti ammatillista koulutusta ja yliopistotutkintoja. Vahva perustutkimus luo puitteet innovaatioiden kehittämiselle, mikä yhteistyössä yritysten kanssa palvelee liiketoiminnan ja viennin kehittämistä ja talouskasvua.

Sirpa Repo

DI, kunnanvaltuutettu,

eduskuntavaaliehdokas (vihr), Pirkkala