Ratikka – luonnollinen ja välttämätön kehitysaskel Pirkkalalle

Pirkkalan kunnan ja Pirkanmaan pitkäaikaiset vaikuttajat muistuttavat onnistuneista seudullisista uudistuksista mm. julkisen liikenteen ja jätehuollon osalta - raitiotie kuuluu heidän mukaansa samaan luonnolliseen jatkumoon.

PITKÄÄN Pirkkalan päätöksenteossa mukana olleet kirjoittajat näkevät raitiotien laajennuksen Pirkkalaan uutena askeleena Pirkkalaa ja koko kaupunkiseutua hyödyttäneessä seutuyhteistyössä.

PIRKKALAN kunnan kehittymisessä on vuosikymmenten saatossa ollut muutama todella tärkeä virstanpylväs. 1970-luvulla Rajasalmen sillan rakentaminen, 1980-luvulla lentokentän rakentaminen ja Satakunnan Lennoston siirtyminen Pirkkalaan. Ja sittemmin läntisen kehätien rakentaminen moottoritieksi ja tienvarsien laaja kaavoittaminen elinkeino- ja yritysalueiksi.

Kaikkia näitä tapauksissa ovat kuntalaiset osin laajastikin vastustaneet. Mikä mahtaisi olla Pirkkalan kunnan tila, mikäli vastustajien kannat olisivat voittaneet.

Vuosituhannen vaihteessa Tampereella ja sen ympäryskunnissa alettiin ymmärtää yhteistyön merkitys. Pirkkalan kunta oli keskeisesti sitä kehittämässä, ensin Tampereen ja Pirkkalan välisenä, sittemmin laajempana.

Seutukunnallinen ajattelu vahvistui vähitellen ja tarpeelliset yhteiset hankkeet käynnistyivät. Vaiheittain vahvistui seutukunnallinen ajattelu ja käynnistyivät tarpeelliset yhteiset hankkeet. Seudullisessa pelastustoimessa oltiin edelläkävijöitä jopa valtakunnallisesti.

On jälleen hetki, jolloin pitää katsoa riittävän kauaksi eteenpäin ja pitää huoli siitä, että Pirkkala ja sen asukkaat voivat täysimääräisesti hyötyä kehityksestä.

Verinen kilpailu yrityksistä lopetettiin, riitti kun ne vahvistivat koko seutua sijaintikunnasta riippumatta. Perustettiin yhteinen Jätehuolto ja aloitettiin yhteinen julkinen liikenne kaikesta muusta seudullisesta yhteistyöstä puhumattakaan.

Nämä kaikki ovat vahvistaneet Pirkkalan kunnan vetovoimaisuutta ja asemaa kaupunkiseudulla.

EDESSÄMME on nyt uusi askel tällä yhteistyön tiellä. Kaupunkiseudun julkinen liikenne tukeutuu nyt ja jatkossa vielä enemmän raideliikenteen varaan. Tulevaisuudessa yhä useampi käyttää tätä julkista liikennettä päivittäisessä asioinnissaan.

Esimerkiksi vahvasti kasvava ikääntyvien ihmisten ryhmä turvautuu yhä enemmän julkiseen liikenteeseen voidakseen vaivattomasti liikkua asioimassa ja tapaamassa ystäviään. Julkisen liikenteen toimivuus on myös seudun elinkeinoelämän ja kaikinpuolisen elinvoiman kannalta olennaista.

On jälleen hetki, jolloin pitää katsoa riittävän kauaksi eteenpäin ja pitää huoli siitä, että Pirkkala ja sen asukkaat voivat täysimääräisesti hyötyä kehityksestä. Meillä ei ole varaa jäädä ratikan kyydistä pois.

Antero Saksala, kunnallisneuvos

Risto Koivisto, maakuntaneuvos