Päätös: Pirkkalan metsiin suunniteltua Puskiaisten moottoritietä aletaan edistää – Edessä on silti vielä pitkä urakka: ”Niin paljon se herättää vastustusta”

Kiistellyssä hankkeessa alkaa seuraavaksi yleissuunnitelman valmistelu.

PUSKIAISTEN oikaisua vastaan osoitettiin keskiviikkona mieltä Tampereella Attilan talon edessä, jossa Pirkanmaan ely-keskus toimii.

PIRKKALAN ja Lempäälän välille aiotaan rakentaa uusi moottoritien oikaisu. Näin linjasi kolmostien perusparannuksen ohjausryhmä tapaamisessaan keskiviikkona.

Ohjausryhmään kuuluvat muun muassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ely), alueen kunnat ja Väylävirasto.

Tapaamisessa oli pöydällä kolme vaihtoehtoa, joista ryhmä päätti kannattaa uuden moottoritien osuuden, niin sanotun Puskiaisten oikaisun, rakentamista, sekä 2-kehän toteuttamista Pulkajärven eteläpuolelle.

KOKOUKSESSA paikalla ollut Pirkkalan kunnan kansliapäällikkö Jaakko Joensuu kertoo, että linjaus ei tullut yllätyksenä.

”Linjaus tuntui aika selvältä, kun katsoi muiden tahojen lausuntoja ja viime päivinä tiedotusvälineissä käytyjä keskusteluja”, Joensuu sanoo.

TIEDOTTEESSAAN ely-keskus perustelee uuden moottoritien tukevan kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteita sekä Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista. Sen todetaan myös olevan paras vaihtoehto elinkeinoelämän kuljetuksille.

Tietä rakennettaessa on ely-keskuksen mukaan tärkeää varmistaa viheryhteydet ja meluntorjunta.

Linjaus tuntui aika selvältä, kun katsoi viime päivinä tiedotusvälineissä käytyjä keskusteluja.

Jaakko Joensuu

PIRKKALAN kunnan virallista kantaa tiehankkeeseen edustaa kunnanhallituksen helmikuussa antama lausunto hankkeen ympäristövaikutuksia.

Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päätyi lausumaan, että kolmostietä tulisi kehittää ensisijaisesti parantamalla nykyisiä tieyhteyksiä. Tätä perusteltiin hankkeen haittavaikutuksilla luonnolle ja seudun asukkaille.

Kunnanhallitus äänesti asiasta, sillä Sirpa Repo (vihr.) teki muutosesityksen pormestari Marko Jarvan (kok.) alkuperäiseen esitykseen. Revon esitys voitti äänestyksen.

Alkuperäisessä päätösehdotuksessa olisi muotoiltu, että Puskiaisten oikaisutien rakentaminen on maankäytön ja seudun kehitystavoitteiden kannalta paras ratkaisu, vaikka sillä onkin muita vaihtoehtoja suuremmat vaikutukset ympäristöön. Kummassakin versiossa peräänkuulutettiin luontoarvojen suojelua, mikäli Puskiaisten oikaisuun päädytään.

Olen ihmeissäni, jos hanke etenisi niinkin nopeasti, niin paljon se herättää vastustusta.

Marko Jarva

KESKIVIIKKONA haastattelussa Jarva korostaa olevansa täysin sitoutunut kunnanhallituksen lopulliseen lausuntoon.

”Olin aikoinaan vähän harmissani, kun lausunnosta piti äänestää. Mutta on täysin ymmärrettävää, että lausuntomme on kriittinen. Niin sen pitääkin olla, kulkeehan kaavailtu hanke maidemme lävitse”, Jarva sanoo.

Hän ounastelee, että uudesta moottoritiestä riittää vääntöä vielä pitkään.

”Olen skeptinen sen suhteen, että tietä rakennettaisiin vielä 2030-luvulla. Jotta siihen päästäisiin, pitäisi kaiken mennä ilman huomautuksia ja valituksia. Olen ihmeissäni, jos hanke etenisi niinkin nopeasti, niin paljon se herättää vastustusta.”

Keskiviikkona ely-keskuksen rakennuksen edessä Tampereella osoitettiin mieltä uutta moottoritietä vastaan.

Pettymys on se tunne, mikä tässä tulee.

Sirpa Repo

SIRPA REPO on linjaukseen pettynyt.

”Pettymys on se tunne, mikä tässä tulee. Toisaalta tämä oli ennakoitavissa oleva ratkaisu eikä se yllätä.”

Hän suhtautuu epäilevästi siihen, kuinka hyvin luontoarvoista voidaan huolehtia uutta tietä rakennettaessa.

”En tiedä, miten hyvin luontoarvoja ihan oikeasti pystytään huomioimaan, koska tien ympärillehän lähdetään tekemään kaavoitusta jossakin vaiheessa. Mutta käsittääkseni yleissuunnitelmasta tulee lausuntopyyntö myös kunnalle aikanaan.”

SEURAAVAKSI ely-keskus ja tiehankkeen hankeryhmä valmistelevat tiehankkeesta yleissuunnitelman. Se on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana. Myös ohjausryhmä kokoontuu joitakin kertoja vuoden aikana. Kummassakin ryhmässä on Pirkkalan kunnan edustusta.

Vuoden 2024 keväällä Pirkkalan kunnan on tarkoitus antaa lausuntonsa yleissuunnitelmasta.

Lopullisesti asiasta päättää valtion liikenne- ja viestintävirasto Traficom.