Puskiaisten moottoritie: ratkaisut valtatie 3:n parantamisesta käsillä – tehdäänkö ratkaiseva linjaus jo tänään?

Puskiaisten uusi tie kulkisi läpi Pirkkalan metsäseutujen, mutta pärjäisikö Tampereen seutu vuosikymmenet pelkillä nykyväylän parannuksilla, joka on toinen vaihtoehto?

PIRKANMAAN Ely-keskuksen johdolla kokoontuva ohjausryhmä linjaa keskiviikkona, onko valtatie 3:n liikennettä sujuvoitettava väylää leventämällä ja muuten parantamalla vai rakentamalla kokonaan uusi moottoritie, Puskiaisten oikaisu, Pirkkalan metsien läpi.

Pirkkalan kunnan edustajana ryhmässä oleva kansliapäällikkö Jaakko Joensuu toteaa, että kyse on yhä valmistelusta.
”Ohjausryhmä linjaa, miltä pohjalta valtatie 3:n parantamisen yleissuunnittelua lähdetään tekemään.”

”Varsinaisen päätöksen tekee Traficom, ja tuosta päätöksestä on mahdollista valittaa”, Joensuu sanoo.

VALTATIE 3:n sujuvuuden parantamiseksi on kaksi vaihtoehtoa: uusi valtatie eli Puskiaisten oikaisu Pirkkalan läpi tai nykyisen väylän parantaminen nykyisellä Lakalaivan kautta kulkevalla tiellä välillä Marjamäki-Pirkkala. Pakettiin kuuluu myös päätös ns. kakkoskehästä. Sille on kaksi eri reittivaihtoa. Näin kuntalaiset kommentoivat vaihtoehtoja kaksi vuotta sitten.

Traficom on valtion liikenne- ja viestintävirasto. Päätökset Puskiaisten tien suunnittelusta ja mahdollisesta toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti nykyväylän parantamisesta tekee valtio.

Väyläviraston mukaan valtatie 3:n ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin.

Tielinja on merkitty Pirkanmaan voimassaolevaan maakuntakaavaan sekä varauksena Pirkkalan yleiskaavaan.

MINKÄLAISET terveiset Ely-keskus sitten Pirkkalalta saa?

”Vien ohjausryhmään Pirkkalan terveisinä kunnanhallituksen viime helmikuisen lausunnon, joka koski hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Mitään muuta viestiä Pirkkalalta ei ole”, Joensuu toteaa.

Kunnanhallitus päätyi tuolloin kriittiselle kannalle tien ympäristöhaittojen osalta.

”Puskiaisten tien rakentamisella on vaihtoehdoista suurimmat vaikutukset olemassa olevaan luontoympäristöön ja virkistykseen”, muotoili kunnanhallitus äänin 6-4 päättyneen äänestyksen jälkeen.

Lausunnossa todettiin myös, että merkittävien luonnolle ja seudun asukkaille aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi valtatietä 3 tulee kehittää ensisijaisesti parantamalla nykyisten tieyhteyksien välityskykyä.

PUSKIAISTEN tien vastustajat ovat keränneet tuhansien nimien adressin. Tässä on ripustettu lakana tien mahdolliselle kulkupaikalle lähelle Jasperintietä Pirkkalan golfkentän ja Linnakallion yritysalueen välissä.

Äänestyksessä kaatuneessa pormestari Marko Jarvan (kok) päätösehdotuksessa puolestaan olisi muotoiltu, että Puskiaisten oikaisutien rakentaminen on maankäytön ja kehitystavoitteiden kannalta paras ratkaisu, joskin tiellä nähtiin olevan myös ympäristöhaittoja.

”Se lausunto koski YVA-selvitystä. Ei Pirkkala tyrmännyt tien tekemistä”, Jarva sanoo.

Pirkkala toivoi tuolloin evästyksenä, että mikäli valtio päätöksissään päätyy tekemään Puskiaisten tien, sen tulisi kulkea vihersiltojen alla Karkuvuoren tunnelin tapaan ainakin Iso-Naistenjärven ja Pulkajärven välisellä alueella.

Kun keskiviikon palaveri on ohi, ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Sammallahti laatii muistion Traficomille. Siinä ilmoitetaan kanta siihen, kummalla vaihtoehdolla Valtatie 3:n parantamista halutaan alkaa suunnitella.

Pirkkalalla ei ole päätösvaltaa itse rakentamis- tai edes linjauspäätöksessä.

Seuraavaksi kunta voi vaikuttaa hankkeeseen antamalla lausunnon parantamisen yleissuunnitelmasta, oli se sitten tehty Puskiaisten tien rakentamisen tai nykyisen tien parannusvaihtoehdon pohjalta.