Pirkkalaan aiotaan rakentaa kaksi uutta lähiliikuntapaikkaa – nyt voi vaikuttaa niiden välineisiin ja toisen liikuntapaikan sijaintiin

Uudet lähiliikuntapaikat aiotaan rakentaa Toivioon ja Killoon.

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen kupeessa sijaitsevalla liikuntapaikalla on kuntoiluvälineitä moneen makuun. Kuva: Pirkkalan kunta

PIRKKALAAN on tänä vuonna tarkoitus rakentaa kaksi uutta lähiliikuntapaikkaa. Toinen niistä aiotaan rakentaa Killoon ja toinen Toivioon. Nyt kuntalaisilta kysytään, millaiset kuntoiluvälineet liikuntapaikoille tulisi hankkia ja mihin Toivion liikuntapaikka rakennettaisiin.

Toivion lähiliikuntapaikan sijaintivaihtoehtoja on kaksi. Lähiliikuntapaikkaa kaavaillaan joko Ojatien seudulle lähelle Kirstinpuistoa tai Ojankujan ja Korvenojankujan väliin Toivion metsäleikkipuiston kupeeseen. Äänestyksessä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, kumpaan sijaintiin lähiliikuntapaikka Toiviossa rakennetaan.

Killon lähiliikuntapaikka aiotaan rakentaa osoitteeseen Moisontie 1 eli aivan Killon urheilukentän välittömään läheisyyteen.

TOIVION lähiliikuntapaikan sijainnin lisäksi kuntalaiset pääsevät kyselyssä äänestämään, millaisia laitteita kaavailuille lähiliikuntapaikoille tulisi hankkia. Sekä Killon että Toivion lähiliikuntapaikkojen välinevaihtoehtoja on kaksi. Lisäksi kuntalaiset voivat antaa suunnitelmiin liittyvää vapaata palautetta.

TOIVION lähiliikuntapaikan rakentaminen juontaa juurensa osallistuvan budjetoinnin kokeiluun. Kuntalaiset saivat viime vuonna äänestää 30 000 euron suuruisen määrärahan käyttökohteesta. Äänestyksen voitti uusi kuntoilupaikka, jonka sijainniksi toivottiin eniten Toiviota.

KILLON lähiliikuntapaikan rakentamisen kustannusarvio on 90 000 euroa. Toivioon lähiliikuntapaikka rakentuu suunnitelmien mukaan hieman halvemmalla, sillä hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 60 000 euroa. Molemmat rakentamishankkeet toteutetaan yhteistyössä Tampereen Infran kanssa.

Lähiliikuntapaikat on tarkoitus rakentaa tämän vuoden syksyn aikana.

Pirkkalan kunnan kysely lähiliikuntapaikoista on avoinna 7.-19.5.2024. Siihen voi vastata kunnan verkkosivuilla.