Liikenneturvallisuus näyttää unohtuneen Pirkkalan raitiotien suunnitelmaluonnoksissa

Useiden eri tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kahden T-liittymän yhdistäminen nelihaaraliittymäksi moninkertaistaa liikenneonnettomuuksien riskiä.

RAITIOTIEN suunnitelmaluonnoksissa esitetään muutoksia Pirkkalan liikennejärjestelyihin. Kuva: Sanni Harmanen

PIRKKALAN liikenneturvallisuus on kehittynyt 1970-luvulta alkaen yhdestä Suomen synkimmistä kunnista yhdeksi Suomen liikenneturvallisimmista kunnista. Parannus on seurausta erityisesti T-liittymien ja kevyen liikenteen alikulkujen rakentamisista Naistenmatkantielle. Kun Kirkkoveräjäntien ja Keskuskadun monihaaraliittymät korvattiin aikoinaan T-liittymillä ja varustettiin alikuluilla, niin liikenneonnettomuudet kohteissa loppuivat siihen.

Pirkkalan raitiotien suunnitelmaluonnoksia tutkiessa huolestuttavaa on, kun tavoite liikenneturvallisuudesta näyttää unohtuneen.

Raitiotien suunnitelmaluonnoksissa on esitetty Naistenmatkantien T-liittymien yhdistämistä nelihaaraliittymiksi Suupalla, Haikassa ja Partolassa. Useiden eri tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kahden T-liittymän yhdistäminen nelihaaraliittymäksi moninkertaistaa liikenneonnettomuuksien riskiä. Suunnitelmaluonnoksissa on esitetty myös usean kevyen liikenteen alikulun poistamista Naistenmatkantieltä. Tutkitusti alikulun poistaminen heikentää aina liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi koulumatka monella lapsella vaarantuu. Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi kustannuksia yksityisille ja yhteiskunnalle. Tarpeettomat liittymäjärjestelyt laajentavat katutöitä Naistenmatkantien ulkopuolelle aiheuttaen turhia kaavamuutoksia ja kustannuksia kunnalle.

Turvallisen liikenneympäristön merkitys Naistenmatkantiellä korostuu tulevaisuudessa, jos kunnan rakentamista keskitetään raitiotien tuntumaan. Erityisen tärkeää on, että Naistenmatkantietä uudistetaan edelleen liikenneturvallisuutta parantaen suosimalla kevyen liikenteen alikulkuja ja T-liittymiä.

Olen toiminut Pirkkalan kunnan palveluksessa vuosina 1974–2011 muun muassa kunnan liikenneturvallisuudesta vastaavana virkamiehenä.

Pertti Heikkilä

tie- ja vesirakennusinsinööri