Härmälänrannan raitiotiepysäkki on huonossa paikassa, parempi sijoitus olisi kuntarajalla

KIRJOITTAJAN mielestä Härmälänrannan raitiotiepysäkki on raitiotien tekijöiden katusuunnitelmien luonnoksissa väärällä paikalla asukkaita ajatellen. Se on sijoitettu Tarmonkadun lähelle. Parempi paikka kirjoittajan mukaan olisi Pirkkalan ja Tampereen rajalla. Kuva: Antti Jokinen

HÄRMÄLÄNRANNAN raitiotiepysäkin tulee nimensä mukaisesti sijaita lähes nykyisessä paikassaan, jotta se palvelisi myös yhä kasvavaa Härmälänrannan yhteisöä. On harhaanjohtavaa nimetä ko. pysäkki esityksen mukaisesti.

Alkuliturgiassa oleva toteamus ”Raitiotiepysäkkien sijainnit ja määrät on päätetty ja tarkkaan harkittu niin, että ne palvelevat nykyistä ja tulevaa asutusta ja palveluja mahdollisimman hyvin” osoittaa suurta välinpitämättömyyttä ja tietämättömyyttä Härmälänrannan yleisten kulkuneuvojen käyttäjiä kohtaan.  

Esitän mietittäväksi Härmälänrannan pysäkin rakentamista Valmetinkadusta eteenpäin osittain Härmälänojan päälle, siten että nykyisen ajoneuvosillan molemmin puolin rakennetaan uudet sillat ja pysäkkialue jatkuisi myös Pirkkalan puolelle Pereen liittymää siirtämällä ”eteenpäin”.  

Tarkennukseksi esitän, että nykyisen betonisillan molemmille puolille voisi rakentaa kaistat käyttäen  isoja rumpuputkia edullisesti,  kuten Härmälänojan alajuoksullakin nyt on.  Reunakaistat voisivat toimia autojen ja kevyenliikenteen väylinä. Tietäen että Härmälänoja on kuntarajalla, niin kustannuksetkin voisi jakaa molempien kesken

 Tämä pysäkki palvelisi koko Härmälänrannan, tulevan  Partolan liikekeskuksen alueen sekä Pereentien alkupään kenties tuhansia uusia asukkaita. Nykyinen ehdotus on suuri heikennys nykyisen julkisen liikenteen palveluun.

Ratikkalinja ei voi olla itsetarkoitus vaan sen tulee parantaa nykyistä palvelukykyä, muutenhan koko investoinnissa ei ole mitään järkeä.

Jouko Tutti, Vihurinkatu