Härmälän ja Rantaperkiön liikenteeseen suunnitellaan pysyviä muutoksia, taustalla ratikan mahdollisuus – Kerro mielipiteesi kyselyssä

Suunnitelmissa on esimerkiksi katujen katkaisemista, hidasteita ja uusia jalkakäytäviä.

HÄRMÄLÄSSÄ pyritään rauhoittamaan liikennettä ja lisäämään kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Kuvassa Härmälän Nuolialantietä maaliskuussa. Kuva: Sanni Harmanen

TAMPEREEN Härmälään ja Rantaperkiöön laaditaan uutta liikennesuunnitelmaa. Tampereen kaupunki kertoo tiedotteessaan, että suunnitteilla on pysyviä muutoksia liikenteen rauhoittamiseksi sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden lisäämiseksi esimerkiksi koulureiteillä. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään alueille niin katujen katkaisuja, hidasteita kuin myös uusia jalkakäytäviä.

Tampereen kaupunki toivoo nyt suunnitelmista mielipiteitä asukkailta ja alueella paljon liikkuvilta. Näkemyksiään pääsee kertomaan vastaamalla verkkokyselyyn viimeistään 8. huhtikuuta. Kyselyssä voi tutustua suunniteltuihin muutoksiin niin autoilijoiden kuin myös pyöräilijöiden ja kävelijöiden näkökulmasta sekä merkitä kartalle näkemyksiä ehdotetuista kehitystoimista.

Kyselyn vastausten pohjalta tehdään mahdollisia muutoksia suunnitelmiin. Yhdyskuntalautakunta käsittelee liikennesuunnitelmaa loppukeväästä ja tekee siitä päätöksen.

Liikennesuunnitelmassa tarkastellaan aluetta, jota rajaavat Nuolialantie, Sarakulmankatu, Ilmailunkatu, Tampereen ja Pirkkalan raja sekä Perkiönkatu.

Suunnittelun taustalla on keskeisenä tekijänä raitiotien mahdollinen rakentaminen Hatanpään ja Härmälän kautta Pirkkalaan.

SUUNNITTELUN lähtökohtana ovat viime vuoden rauhallisen liikenteen naapurusto -kokeilusta saadut palautteet ja kokemukset. Kokeilussa katkaistiin ja kavennettiin katuja muun muassa kukkalaatikoiden avulla syksyn ajaksi. Tavoitteena oli vähentää läpiajoliikennettä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Tampereen kaupunki kertoo, että moni asukas koki etenkin lasten ja ikäihmisten liikkumisen turvallisuuden lisääntyneen kokeilun aikana. Kokeilun yhteydessä tehdyissä kyselyissä tärkeimmiksi kehitettäviksi asioiksi nousivat kävelyn, pyöräilyn ja etenkin koulureittien turvallisuuden parantaminen sekä ajoneuvoliikenteen vähentäminen ja nopeuksien laskeminen asuinkaduilla.

Tämän lisäksi suunnittelun taustalla on keskeisenä tekijänä raitiotien mahdollinen rakentaminen Hatanpään ja Härmälän kautta Pirkkalaan.

”Raitiotie tulee toteutuessaan muuttamaan Nuolialantien liikennejärjestelyitä merkittäväksi, mikä vaikuttaa myös muihin Härmälän ja Rantaperkiön katuihin. Nyt suunnitellaan, miten kokonaisuudesta saataisiin turvallinen ja toimiva”, kertoo Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Katja Seimelä tiedotteessa.

Vastaa Tampereen kaupungin verkkokyselyyn 8.4. mennessä täällä.