Härmälässä tehtiin isoja liikennemuutoksia – liikennettä rauhoitetaan katkaisemalla ja kaventamalla katuja väliaikaisesti

Liikennekokeilulla kannustetaan Härmälän asuinalueen läpi ajavaa liikennettä siirtymään asuinkaduilta muille reiteille.

KUKKALAATIKOT katkaisevat autojen kulun Härmälässä Nuolialantien ja Taunonkadun risteyksessä. Kuva: Sebastian Stenvall.

HÄRMÄLÄSSÄ käynnistyi kuluneella viikolla väliaikainen rauhallisen liikenteen naapuruston kokeilu. Kokeilussa katkaistaan ja kavennetaan katuja, minkä tarkoituksena on rauhoittaa liikennettä ja ajonopeuksia asuinalueella sekä parantaa näin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta erityisesti lasten koulumatkoilla. Läpiajoliikennettä rajoitetaan tuomalla kaduille puisia istutuslaatikoita.

Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa marraskuun loppuun asti.

Saatujen kokemusten perusteella päätetään, toteutetaanko jotkin toimenpiteet tulevaisuudessa pysyvinä tai toistetaanko kokeilu saman laajuisena uudestaan.

NÄMÄ liikennejärjestelyt ovat voimassa Härmälässä marraskuun loppuun asti.

Rauhallisen liikenteen naapuruston mallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Härmälän kokeilulla testataan, miten tämä malli soveltuisi Tampereelle.

Syksyn ajan käynnissä olevat kokeilut katkaisevat katuja autoliikenteeltä Nuolialantien eteläpuolella.

Tarmonkatu, Taistonkatu ja Taunonkatu katkaistiin Nuolialantien päästä. Perkiönkatu katkaistiin kahdesta kohdasta: Taunonkadun ja Toivonkadun sekä Matinkadun ja Mikonkadun välistä. Härmälänkatu katkaistaan Lepolantien itäpuolelta. Myös Antinkatu ja Kannistonkatu katkaistiin. Katkaisuista huolimatta jokaiselle kiinteistölle pääsee edelleen autolla.

Kavennuksia on tehty Perkiönkadulle, Lepolantielle, Metsolankadulle ja Talvitielle. Talvitien koulun ja päiväkodin lähiympäristössä toteutetaan sekä pysyviä että väliaikaisia toimenpiteitä. Koululaisten turvallista liikkumista parantavat Talvitiellä kaksi korotettua liittymäaluetta. Lisäksi väliaikaisena turvallisuuskokeiluna Talvitie on osin autoille yksisuuntainen.

Katuja on katkaistu ja kavennettu kohdista, joissa on havaittu ongelmia liikenneturvallisuudessa sekä kohdista, jotka tullaan katkaisemaan raitiotien mahdollisen rakentamisen myötä. Liikennekokeilulla kannustetaan Härmälän asuinalueen läpi ajavaa liikennettä siirtymään asuinkaduilta muille reiteille.

TALVITIE Härmälässä. Kuva: Sebastian Stenvall.

RAUHALLISEN liikenteen naapuruston kokeilua on ideoitu ja työstetty yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Maalis-huhtikuussa avoinna olleessa kyselyssä asukkaat kertoivat ongelmallisista paikoista liikenteessä sekä ehdottivat toimenpiteitä. Yhteistä ideointia jatkettiin asukastapahtumassa Perkiönpuistossa.

Tarkennettuja suunnitelmia on lisäksi arvioitu alueen asukkaista muodostetun asukasraadin kanssa. Muun muassa katkaisujen ja kavennusten lopulliset paikat määräytyivät näiden yhteisten keskustelujen perusteella

Toimenpiteiden vaikutuksista tullaan syksyllä keräämään palautetta kaikille avoimella kyselyllä. Kyselyn lisäksi alueella mitataan ajoneuvoliikenteen määriä ja ajonopeuksia sekä jalankulun ja pyöräilyn määriä.

Rauhallisen liikenteen naapuruston malli

Tulee Lontoosta, jossa konseptia on kehitetty jo 1970-luvulta alkaen. Vuosina 2020–2021 aikana uusia vähäliikenteisiä alueita toteutettiin Lontoossa yli 70.
Rauhallisempi liikkumisympäristö parantaa muun muassa lasten koulumatkojen turvallisuutta ja lisää asuinalueen viihtyisyyttä.
Härmälän rauhallisen liikenteen naapuruston hanke on saanut Traficomin Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustusta.