Partolan kaavaan tulee uusi kulkureitti joukkoliikenteelle – myös uimahalli saattaa saada paikkansa

Kyseessä on ensimmäinen tulevan "hybridi-Partolan" asemakaavasuunnitelma.

PARTOLAAN aletaan laatia asemakaavaa punaisella rajatulle alueelle. Joukkoliikenteelle tehdään kaavassa uusi reitti, joka on merkitty havainnekuvaan sinisellä. Sitä pitkin kulkee aikanaan ratikka, jos rakentamispäätös tulevana syksynä on myönteinen. Kuva: Pirkkalan kunta

PIRKKALAN yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa nähtäville suunnitelman, joka saattaa näyttää paikat niin Partolan läpi kulkevalle ratikalle kuin Pirkkalan ja Tampereen yhteiselle uimahallille. Molemmat ovat toki vielä vahvistumattomia hankkeita, joista ei ole tehty päätöksiä.

Partolan ja Pakkalankulman asemakaavan nähtäville tuleva OAS-suunnitelma on kaavaprosessin ensimmäinen vaihe ja samalla kyseessä on ensimmäinen asemakaava, joka pohjautuu Partolan tuoreeseen osayleiskaavaan.

Yleiskaava hahmotteli Partolasta asumisen ja työpaikkojen ns. hybridialueen, johon voi aikojen kuluessa muuttaa 4000 asukasta ja tulla 1500 uutta työpaikkaa. Nykyisin Partola on yksinomaan kauppojen ja työpaikkojen aluetta.

PARTOLAN osayleiskaavan visio asuntojen ja yritysten yhteisalueeksi muuntuneesta tulevaisuuden Partolasta. Joukkoliikennekäytävä merkitty keltaisella. Piirros: Pirkkalan kunta

Joukkoliikenneväylän lisäksi kaavassa aiotaan tarkastella katulinjaukseen liittyvien uusien kortteleiden käyttötarkoituksia osayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavan lopullinen laajuus tarkentuu kaavaprosessin aikana.

Kunta on asettanut alueen asemakaavoitukselle tavoitteiksi taajamarakenteen tiivistämisen, elinvoimaisuuden lisäämisen täydennysrakentamisella sekä korkeat laatutavoitteet koskien uutta rakennettua ympäristöä.

PIRKKALA ja Tampere päättävät lokakuussa, laajeneeko raitiotie Sorilta Härmälän kautta Pirkkalaan. Jos päätös on myönteinen, joukkoliikennekäytävää pitkin kulkee tavoitteen mukaan vuonna 2028 ratikka.

Käytävä kulkisi Härmälästä Nuolialantien suunnasta suoraan Partolaan ja menisi Motonetin ja Prisman välistä palaten Naistenmatkantielle Lidlin vieressä.

Alustava kaava-alue pitää sisällään myös nykyisen Partola-keskuksen vieressä olevat maat, jotka on mainittu mahdollisina Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin sijaintipaikkana. Kunnat tekevät tänä vuonna yhdessä hankesuunnitelman, jossa puntaroidaan hankkeen toteutusmahdollisuuksia, hintaa ja sijaintia.