Viikon vieras: Raiteet ratkaisevat Pirkkalan tulevaisuuden, kirjoittaa pormestari Marko Jarva

”Mikäli tämä osoittautuu meille taloudellisesti kannattavaksi, ei meillä ole varaa jäädä siitä poiskaan.”

MARKO JARVA. Kirjoittaja on Pirkkalan pormestari.

PIRKKALAN kunnan ja Tampereen kaupungin valtuustot hyväksyivät Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelman huhtikuussa 2023. Samalla valtuustot valtuuttivat Tampereen Raitiotie Oy:n aloittamaan raitiotien toteutussuunnittelun.

Valtuustot asettivat aikataulutavoitteeksi, että suunnitteluvalmiuden puolesta tämän vuoden lokakuussa tulee olla mahdollista päättää raitiotieradan rakentamisesta. Lisäksi valtuustot asettivat rakentamispäätöksen ehdoksi, että valtion tuki rakentamiseen tulee olla varmistunut.

Toteutussuunnitelmaa laatii viime vuonna kilpailutettu Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi. Tavoitteena on, että allianssin laatima toteutussuunnitelma on valmis syyskuun aikana.

RAITIOTIEN toteutussuunnitteluun sisältyy raitiotiekatujen katusuunnitelmien laatiminen ja niiden hyväksyminen kuntien päätöksentekoelimissä. Allianssin laatimat Pirkkalan osuuden katusuunnitelmien luonnokset ovat tulleet maaliskuussa nähtäville ja kommentoivaksi allianssin nettisivuille. Viralliset katusuunnitelmaehdotukset tulevat nähtäville Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin nettisivuille ja ilmoitustauluille vaiheittain huhti–heinäkuussa.

Katusuunnitelmista järjestetään yleisötilaisuuksia. Pirkkalan rataosuuksien ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään 19. maaliskuuta Nuolialan koululla. Suunnitteluhanketta on mahdollista seurata pirkkalalinnainmaa.fi -verkkosivuilla. Nettisivuilta voi tilata uutiskirjeen, ja sieltä löytyvät myös palautekanavien tiedot.

Päätöksen merkitys on Pirkkalan tulevaisuuden suunnalle huomattava, lopputulemasta riippumatta.

Allianssimallissa toteutussuunnitteluun osallistuvat myös tulevat radan rakentajat. Valtuuston päätöksentekoaineistoon saadaan rakentajia sitova tavoitekustannus.

Pirkkalan valtuustolle järjestetään ennen lokakuulle ajoitettua päätöksentekoa useampia ratikkatyöpajoja eri näkökulmista. Kesäkuun 10. päivä järjestetään myös Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen yhteinen iltakoulu, jossa kerrotaan raitiotien suunnittelutilanteesta.

RAITIOTIEN suunnittelun ja rakentamisen valtiontuesta sovitaan maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) neuvotteluissa, joita Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtion eri organisaatiot parhaillaan käyvät. Neuvottelut jatkuvat huhtikuussa. Tavoitteena on, että valtionosuus raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen varmistuu tämän kevään aikana.

Valtio käy vastaavia neuvotteluja useiden kaupunkiseutujen kanssa. Pirkkala–Linnainmaa -raitiotie on MAL-neuvotteluissa Tampereen kaupunkiseudun kärkihanke, mutta seudulla on muitakin kehittämistarpeita.

Vielä ei ole varmaa, missä määrin valtiontuki ratikkahankkeellemme varmistuu tällä neuvottelukierroksella. Esimerkiksi hankkeen valtionosuuden jaksottuminen useammalle MAL-kaudelle aiheuttaisi sen, että Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien rakentaminen jakaantuisi vähintään kahteen rakentamisvaiheeseen.

HENKILÖKOHTAISTA kantaani ratikkaan on kysytty vuosien varrella useaan otteeseen.

Totesin kantani noin kuusi vuotta sitten YLE:n radiohaastattelussa. Se kuului, lähes sanatarkasti, seuraavasti: ”Mikäli tämä osoittautuu meille taloudellisesti kannattavaksi, ei meillä ole varaa jäädä siitä poiskaan.”

Pitäydyn edelleen tuolloin antamassani kannanotossa. Innolla lisätietoa ja tulevaa syksyä odotellessa! Valtuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen lokakuun kokouksessaan.

Raiteet ratkaisevat Pirkkalan tulevaisuuden. Päätöksen merkitys on Pirkkalan tulevaisuuden suunnalle huomattava, lopputulemasta riippumatta.

Marko Jarva

Kirjoittaja on Pirkkalan pormestari (kok)