Nuolialantien katualue levenee raitiotien myötä etelään, puistoalueita karsitaan – suunnitelmia esitellään Härmälässä yleisötilaisuudessa

RAITIOTIEN takia levenevälle Nuolialantielle ollaan varaamassa lisää tilaa sen eteläreunalta eli kuvan oikeasta reunasta.

HÄRMÄLÄSSÄ esitellään ensi viikolla yleisötilaisuudessa suunnitelmaa, jonka perusteella Nuolialantien katualuetta ollaan leventämässä tien eteläpuolella. Nuolialantien asemakaavamuutoksessa Rantaperkiön ja Härmälän alueella on tavoitteena mahdollistaa raitiotien rakentaminen.

Asukkaille esiteltävä asemakaavasuunnitelma vähentää puistoalueiden määrää.

”Tästä syytä asemakaavakartassa edellytetään vehreän ympäristön istuttamista katualueelle, jotta alueelle ominainen puustoinen ympäristö säilyy. Tavoitteena on säilyttää tai korvata katupuita mahdollisimman paljon”, Tampere lupaa tiedotteessaan.

Raitiotien rakentamisella olisi vaikutuksia Nuolialantien katutilan tarpeeseen, poikkileikkaukseen ja liittymiin. Kaava mahdollistaisi Nuolialantien eteläpuolen nykyisen yhdistetyn jalankulku- ja polkupyöräväylän muuttamisen erotelluksi.

Kuntalaiset voivat toimittaa mielipiteitä kaavan valmisteluvaiheen aineistoista nähtävillä olon aikana eli 15.2. mennessä kaupungin kirjaamoon.

TAMPERE ja Pirkkala päättävät tulevana syksynä, toteutetaanko raitiotien laajennussuunnitelmat Hatanpään ja Härmälän läpi Pirkkalan kuntakeskukseen asti.

Raitiotien tulolla on toteutuessaan paljon vaikutuksia Nuolialantielle ja Pirkkalan Naistenmatkantien liittymiin.

NYT esiteltävä kaavamuutos koskee raitiotien tulon vaikutuksia Härmälän kauppakeskukselta kohti Hatanpään koulua. Kuva: Tampereen kaupunki, kaavaselostus.

RANTAPERKIÖN edustalla olevan Nuolialantien kaavoituksen lähtökohtana Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelma, johon sisältyy Nuolialantien rataosuus. Hankesuunnitelmassa laadittiin alustava katusuunnitelmaluonnos raitiotieradan sisältävästä Nuolialantiestä.

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi tekee tarkennetut katusuunnitelmaluonnokset ja niitä esitellään useissa yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa kevään aikana.

Katusuunnitelmaluonnokset julkaistaan keväällä myös hankkeen nettisivuilla ja niistä voi jättää kommentteja jatkosuunnittelua varten.

Kuuselakeskuksessa pidettävässä yleisötilaisuudessa kerrotaan tarkemmin suunnittelusta ja asukkailla on mahdollisuus keskustella nähtävillä olevista aineistoista suunnittelijoiden kanssa.

Yleisötilaisuus Nuolialantien raitiotien asemakaavamuutoksesta ke 7.2. kello 16.30 Kuuselakeskuksessa (Nuolialantie 46, Tre). Alustukset alkavat kello 17.