Pirkkalan ympäristönsuojelulla valvontaprojekti: autokorjaamoilla asiat pääosin hallinnassa, mutta yhteen seikkaan kiinnitettävä parempi huomio

PIRKKALAISILLA autokorjaamoilla olivat ympäristöasiat pääosin hyvällä mallilla kesällä tehdyn valvonnan perusteella.

PIRKKALAN kunnan ympäristönsuojelu suunnitteli ja toteutti kesän aikana autokorjaamoalan valvontaprojektin, uutisoi kunta verkkosivuillaan.

Valvontaprojektin yhteydessä kartoitettiin ja tarkastettiin Pirkkalan alueella toimivat ajoneuvojen korjaus-, huolto ja pesutoimintaa harjoittavat yritykset.

Tarkastuksilla kiinnitettiin erityisesti huomiota toiminnassa syntyvän nestemäisen vaarallisen jätteen, kuten jäteöljyjen, asianmukaiseen lajitteluun ja varastointiin.

Havaintojen perusteella autokorjaamoalan yritysten ympäristöasioiden hallinta oli pääpiirteissään melko hyvällä mallilla. Joitakin korjaustarpeita havaittiin kuitenkin suuressa osassa yrityksiä.

Eniten kehitettävää oli nestemäisen vaarallisen jätteen säilytyksen sekä asianmukaisen jätekirjanpidon ylläpitämisen osalta. Yrityksiä kehotettiin tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin tarkastuksilla havaittujen puutteiden korjaamiseksi.