Valtio investoi Satakunnan lennoston Pirkkalan-kasarmin laajentamiseen ja peruskorjaukseen yli 25 miljoonaa euroa – Taustalla uudet hävittäjät

Uusi hävittäjäkalusto nostaa lennoston velvoitetta kouluttaa varusmiehiä.

UUDEN hävittäjäkaluston myötä Satakunnan lennoston on koulutettava jatkossa enemmän varusmiehiä. Arkistokuva: Antti Jokinen

SATAKUNNAN lennoston kasarmia Pirkkalassa aiotaan laajentaa ja peruskorjata yli 25 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on, että kasarmilla koulutettavien varusmiesten määrää voidaan nostaa tulevaisuudessa.

Valtion raha-asiainvaliokunta puolsi tänään torstaina istunnossaan hankkeeseen liittyvän vuokrasopimuksen tekemistä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välillä. Lopullisen valtuutuksen vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle antaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok).

Summa, jonka valtio hankkeeseen investoi, on määritelty valtion budjetissa.

”Tällä käsittelyllä ainoastaan todennetaan valtion rahankäyttöä, joka on jo budjetissa etukäteen määritelty”, kertoo asian esittelijänä toiminut erityisasiantuntija Jyrki Rihu.

LAAJENNUSTARPEEN taustalla on Puolustusvoimien uusi hävittäjäkalusto, joka nostaa lennoston joukkotuotantovelvoitetta eli varusmiesten kouluttamisen velvoitetta. Laajennusosan valmistuttua kasarmilla Pirkkalassa olisi mahdollista majoittaa 350 ihmistä.

”Kysymys on muutenkin varusmiesten majoitustilojen ylläpitämisestä ja parantamisesta”, Rihu sanoo.

Hanke sisältää laajennusosan lisäksi kasarmirakennuksen peruskorjauksen ja osittaisen perusparantamisen tilojen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien osalta.

HANKE toteutetaan kahdessa vaiheessa. Kasarmin uuden laajennusosan arvioitu valmistumisajankohta on marraskuun 2024 lopulla. Nykyisen kasarmin numero 38 peruskorjauksen ja -parannuksen arvioidaan valmistuvan joulukuun 2025 lopulla.

Lisärakentamisella Pirkkalan tukikohdan alueelle saataisiin myös varusmieskoulutuksen tarvitsemia monitoimi- tai sisäliikuntatiloja, jollaisia alueella ei tällä hetkellä ole lainkaan.