Monia poikia jännittää, kun posti tuo kutsun pakolliseen tarkastukseen – Näin Pirkkalan kutsuntaikäiset voivat ammattilaisten silmin

Pirkkalassa järjestetään terveystarkastukset vuosittain noin 150–170 asevelvolliselle. Ammattilaiset kehuvat pirkkalalaisia nuoria fiksuiksi ja mukaviksi.

KUTSUNTATARKASTUKSISSA tarkistetaan esimerkiksi asevelvollisen näkö ja kuulo. Tarkastuksia ovat Pirkkalassa mukana tekemässä kouluterveydenhoitajat Elina Santanen (vas.) ja Virpi Tuomi (oik.) sekä terveyskeskuslääkäri Marja Saarinen.

NUORTEN ahdistuneisuuden lisääntyminen ja keskittymisen haasteet näkyvät myös Pirkkalassa kutsuntojen terveystarkastuksissa.

Kutsuntaikäisten terveystarkastuksia tekee Pirkkalassa kolmen terveydenhoitajan ja kahden lääkärin muodostama joukko. Terveyskeskuslääkäri Marja Saarinen ja kouluterveydenhoitajat Virpi Tuomi ja Elina Santanen arvioivat, että valtakunnalliset nuorten hyvinvoinnin kehityskulut ovat nähtävissä myös pirkkalalaisten keskuudessa. Nuorten miesten, joilla on psyykkisiä oireita tai ADHD:n kaltaisia tarkkaavuuden häiriöitä, määrä vaikuttaa lisääntyneen tarkastuksissa.

Nuorten fyysistä kuntoa ei terveystarkastuksissa mitata, sillä sen hoitaa Puolustusvoimat omissa testeissään. Kunnosta kuitenkin keskustellaan nuorten kanssa myös tarkastuksissa. Liikunnan harrastamisessa pirkkalalaiset pojat tuntuvat jakaantuneen yhä enemmän kahteen ääripäähän.

”Toiset nuoret harrastavat liikuntaa aktiivisesti, kun taas toisilla ei ole välttämättä käytännössä mitään liikuntaa arjessaan, jos koulumatkatkin kuljetaan moottoriajoneuvolla”, Saarinen kertoo havainnoistaan.

Saarinen ei ole huomannut epävirallisessa tukkimiehen kirjanpidossaan juurikaan muutoksia siinä, kuinka Pirkkalasta on päädytty eri kelpoisuusluokkiin viime vuosina.

Joillakin motivaatio on niin kova, että nuori saattaa tietoisesti jättää tarkastuksessa terveysongelmiaan mainitsematta, jotta ne eivät torppaisi tietä asepalvelukseen.

SAARINEN ja Santanen ovat tehneet kutsuntatarkastuksia Pirkkalassa 18 vuoden ajan. He haluavat korostaa, että tarkastusten tekeminen ja nuorten kanssa keskusteleminen on ennen kaikkea mukavaa työtä. Pirkkalalaisia asepalvelusikäisiä poikia he kehuvat fiksuiksi ja mukaviksi.

Joskus nuori on selvästi motivoitunut asepalvelukseen ja haluaa ratkaista terveyteensä liittyviä haasteita. Tosin joillakin motivaatio on niin kova, että nuori saattaa tietoisesti jättää tarkastuksessa terveysongelmiaan mainitsematta, jotta ne eivät torppaisi tietä asepalvelukseen.

Pirkkalassa järjestetään terveystarkastukset vuosittain noin 150–170 asevelvolliselle. Tänä vuonna vuorossa on vuonna 2006 syntyneiden ikäluokka. Kutsunnat pidetään Nuolialan koululla 11. syyskuuta ja terveystarkastukset sitä ennen kevään ja kesän mittaan.

Kutsuntoja edeltävä terveystarkastus koostuu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksista. Hoitaja tapaa nuoria pääasiassa Soljan lastentalolla ja lisäksi Vähäjärven ja Kirkonkylän kouluilla, lääkäri puolestaan terveyskeskuksella. Asevelvolliset nuoret miehet saavat kutsun tarkastuksiin kirjeitse, kun taas naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavien pitää itse ilmoittautua tarkastukseen.

Tarkastuksessa mitataan esimerkiksi näköä, kuuloa, painoa ja pituutta sekä keskustellaan nuoren toiveista asepalveluksen suhteen. Erityisen tärkeää olisi, että Puolustusvoimien etukäteen postittama kyselylomake olisi nuorella mukana ja huolella täytetty.

”Monet pojista jännittävät tarkastusta. Siihen ei ole tarvetta”, Saarinen kannustaa.

KUTEN kutsuntatilaisuus, myös kutsuntoja edeltävä terveystarkastus on asevelvollisille pakollinen. Jos tarkastukseen ei saavu, 18 vuotta täyttäneille lähtee hyvinvointialueelta lasku peruuttamattomasta ajasta.

Poisjäännin taustalla voi olla tietämättömyyttä ja unohdusta. Saarinen muistelee, että onpa joku joskus sanonut nukkuneensa pommiin kello 13 alkaneesta tarkastuksesta.

Santanen kertoo myös kesätöiden aiheuttaneen joskus päänvaivaa. ”Olen törmännyt joskus siihenkin, että pojat vetoavat, etteivät pääse tarkastukseen kesätyön takia. Työnantajan olisi tällaisissa tapauksissa ymmärrettävä, että tarkastus on pojille pakollinen ja sen on järjestyttävä.”

Myös vaihto-opinnot voivat vaikeuttaa ilmoitettuun tarkastukseen pääsemistä. Vaihto-opiskelijat palaavat vaihdosta usein kotiin vasta kesällä. Heidän tulee olla yhteydessä terveydenhoitaja Virpi Tuomeen mahdollisimman pian, jotta uusi aika saadaan sovittua.

Kutsuntatarkastus

KUTSUNTOJA edeltävä maksuton terveystarkastus. Tarkastuksessa on käytävä, vaikka ei aikoisi lähteä asepalvelukseen.
PIRKKALALAISET vuonna 2006 syntyneet pojat saavat kutsun tarkastukseen postitse toukokuun 2024 loppuun mennessä. Jos kutsua ei siihen mennessä ole tullut, ota yhteys kouluterveydenhoitaja Virpi Tuomeen: 044 486 1542.
OTA mukaan Puolustusvoimien lähettämä kyselylomake täytettynä, henkilöllisyystodistus, Kela-kortti sekä mahdolliset aiemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset. Kanta-suostumuksen antaminen voi helpottaa tarkastusta.
NAISTEN vapaaehtoiseen palvelukseen hakevien tulee olla yhteydessä terveydenhoitajaan viimeistään kutsuntoja edeltävässä marraskuussa. Vapaaehtoishakemuksen lääkärintodistuksineen on oltava Pirkanmaan aluetoimistossa 15. tammikuuta mennessä. Ennen takarajana oli maaliskuu.
 
Lähteet: Intti.fi, Maavoimat, Pirha, Pirkkalan terveyskeskus

Juttua korjattu 2.4. klo 9.03: Korjattu kuvatekstistä Virpi Tuomen sukunimi. Aiemmin häntä kutsuttiin kuvatekstissä virheellisesti Tuomiseksi.