Puskiaisten tie on kinkkinen tapaus

Päättäjien lausunnot Pirkkalan läpi kaavaillun Puskiaisten tien suhteen ovat epäselvää luettavaa.

PIRKANMAAN kansanedustajaehdokkaat suhtautuivat vaalien alla nihkeästi ns. Puskiaisten tieoikaisun rakentamiseen.

Pirkkalan kunnanhallituksessakin syntyi äänestyspäätöksellä tien ympäristövaikutuksia moittiva lausunto. ”Puskiaisten tien rakentamisella on vaihtoehdoista suurimmat vaikutukset olemassa olevaan luontoympäristöön ja virkistykseen”, muotoili kunnanhallitus. Lausunnossa todettiin myös, että merkittävien luonnolle ja seudun asukkaille aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi valtatietä 3 tulee kehittää ensisijaisesti parantamalla nykyisten tieyhteyksien välityskykyä.

Maanantaina kunnanhallitus tarkasteli pirkkalalaista valtuustoaloitetta, jossa kehotettiin Pirkkalan laittavan kaikin tavoin kampoihin tiehankkeessa.

Tien vastustajien vaihtoehtoehdotus on parantaa nykyistä Vt3:sta, eli tehdä isoja korjauksia Kuljusta Lakalaivan liittymään ja edelleen Pirkkalaan asti.

Mitä Pirkanmaan kunnat ja muut päättäjät lausuvat tien yleissuunnitelmasta tulevana talvena, on mielenkiintoinen asia

Kyseessä on hanke, josta valtion Väylävirasto tekee päätökset. Kunnilta toki kysytään lausuntoja.

Valtion tieasiantuntijat ovat laskeneet, että Tampereen seudun ja läpi kulkevan valtakunnallisen liikennevirran ja paikallisemman liikenteen kasvu on sellaista, että nykytien parannus ei riitä. Pelkällä parsinnalla Lakalaivan, Sarankulman ja Pirkkalan edusta voi tienpitäjien analyysin mukaan olla tukossa vuosien kuluessa ja liikenteen koko ajan lisääntyessä.

Puskiaisten tie on kuitenkin myös väylä, jonka varteen voi sijoittua tulevaisuudessa tuhansia paikallisia työpaikkoja. Yleensä maakuntien päättäjät suorastaan taistelevat työllistävistä tiehankkeista ja valtion rahasta. Niille on ottajia Suomessa.

Mitä Pirkanmaan kunnat ja muut päättäjät lausuvat tien yleissuunnitelmasta tulevana talvena, on mielenkiintoinen asia.