Autot ajavat hautausmaa-alueiden välissä – seurakunnassa kannatusta Pappilantien liikenteen siirtämisestä muille reiteille

Pappilantie halkoo hautausmaa-alueet. Kuva: Antti Jokinen

PAPPILANNIEMEN yksityistiekunta on jo vuosia hakenut erilaisia ratkaisuja vilkkaasti liikennöidyn mutta kapean Pappilantien ongelmiin. Yhtenä vaihtoehtona on ollut esillä jopa Pappilantien sulkeminen liikenteeltä ja sen selvittäminen, voisiko vaihtoehtoisia reittejä rakentaa Pihlajaniemeen, Hanhiniemeen ja Pappilaan.

Yksi tiekunnan suurimmista osakkaista on Pirkkalan seurakunta. Talousjohtaja Pekka Elomaa kommentoi seurakunnan suhtautuvan myönteisesti kaikkiin ratkaisuajatuksiin tieliikenteen uudelleenohjaamisessa alueella.

”Seurakunta ei asiaa yksin voi ratkaista, koska seurakunta ei omista niitä maita, joiden kautta vaihtoehtoiset reitit voisivat viedä Pihlajaniemeen tai Pappilaan.”

Seurakunnassa on myös kuulunut kannanottoja kahden hautausmaa-alueen välissä kulkevan Pappilantien läpimenoliikenteen siirtämisestä muualle, jos mahdollista.

”Eli sitä kautta tieosakkaiden kanssa on varsin selvä yhteinen tarve asiassa.”

Seurakunta on toivonut kunnalta asiaan ratkaisua kaavoituksen kautta. Elomaan mukaan kunnan kaavoitus on aikanaan etenemässä hautausmaan, Pappilan ja Uittamon alueelle, jolloin kunnan on välttämätöntä ratkaista tieasiat alueella.

”Uuden hautausmaan jatkoksi on tulossa hautausmaan laajennus, joka vaikuttaa myös mahdollisiin tieratkaisuihin niin, että tie jouduttaisiin rakentamaan todennäköisesti osin Uittamon tien kautta. Ilmeisesti Pihlajaniemen ja kirkon väliselle peltoalueelle ollaan jo kaavoittamassa asutusta, jonka yhteydessä voisi jotain tieratkaisua myös yrittää”, Elomaa puntaroi.

Kunta hankki Pihlajaniemen ja kirkon välisen alueen pellot muutama vuosi sitten. Hautausmaan läheisiin peltoalueisiin on myös maakuntamuseolla mielenkiintoa johtuen sekä maisema-arvoista että maaperässä olevista vanhoista löydöksistä. Siksi Elomaa arvelee uusien tierakennushankkeiden olevan todennäköisesti hankalia sisältäen viivästyksiä ja merkittäviä lisäkustannuksia.

”Jos yleensäkään museoviranomaiset suostuisivat tieratkaisuun, koska alueella on jo olemassa kiinteistöjä palveleva tie. Eli asia ei ole helppo, vaikka tiekunta ja seurakunta katsoisivat jonkin muun tieratkaisun olevan tarpeellinen. Itse näen, että asian pystyy ratkaisemaan ainoastaan kunta kaavoitusoikeutensa kautta ja toivottavasti asianomaisia kuunnellen”, talousjohtaja sanoo.