Kapealla Pappilantiellä autoillaan kovaa ja paljon – yksityistiekunnassa mietitään radikaalia vaihtoehtoa alueen turvallisuuden kohentamiseksi: pitäisikö ikivanha kulkuväylä sulkea liikenteeltä?

PAPPILANTIE on suora ja paikoitellen varsin kapea. Koska liikennemäärät ovat viime vuosina olleet kasvussa ja koska monet autoilijat ajavat ylinopeutta, Pappilannniemen yksityistiekunnan puheenjohtaja Elina Savilahti on huolissaan liikenneturvallisuudesta.

MITÄ täällä voikaan sattua? Elina Savilahti seisoo Pappilan kupeessa ja katselee väylää, joka vie kohti Anian rantatietä. Pappilanniemen yksityistiekunnan puheenjohtaja huokaisee. Mitä vielä voitaisiin tehdä, jotta liikkuminen olisi turvallisempaa tiellä, jonka varrella on ympärivuotista asutusta ja jonka liikennemäärät ovat runsastuneet viime vuosina paljon? Vaaratilanteiltakaan ei olla vältytty.

PAPPILANTIE on tarkoin autoiltava. Tie on paikoittain hyvinkin kapea. Savilahden mukaa tien leveys on 3,5-5 metriä. Liikkumista kapealla tiellä hankaloittaa sekin, että toisinaan autoja on pysäköity tien varrelle kohtiin, joissa se ei ole sallittua.

Erityistä tarkkaavaisuutta vaaditaan siinä osassa alueen asutuksesta, joka sijaitsee aivan tien reunassa estäen suoran näkyvyyden tielle.

”Tielle täytyy tulla todella varovasti, koska tiellä ajetaan usein kovilla vauhdeilla.”

Savilahdella ei ole tiedossaan liikenneonnettomuuksia Pappilantieltä niiltä kuudelta vuodelta, jotka hän on tiekunnan puheenjohtajana ollut, mutta läheltä piti -tilanteita on ollut.

”Ja ojaanajoja autojen kohtaamisissa erityisesti talvella, jolloin tienpenkat ovat olleet joko liukkaita tai pehmeitä.”

Pihlajaniemeen johtavalla noin kilometrin mittaisella reitillä on kaksi levennystä ohituspaikoiksi.

KULKIJOITA Pappilantiellä riittää. Pirkkalassa on Savilahden arvion mukaan toistakymmentä yksityistietä, joista hän arvelee Pappilantien olevan vilkasliikenteisin. Tiekunnan pari vuotta sitten hankkima nopeusnäyttötaulu kerää myös liikennemäärätietoja ja viime vuoden lukeman arvioitiin olevan 50 000 ajoa. Savilahti arvelee määrän olevan alakanttiin siksi, että viime vuoden kesällä oli jakso, jolloin liikennettä ei mitattu.

”Lukuun ei myöskään ole laskettu tien alun osuutta eli hautausmaaliikennettä, joka sekin on hyvin suuri lukumäärältään, vaikkakin tienmatka on siinä melko lyhyt. Hoidettava sekin tieosuus kuitenkin on.”

AUTOJA pysäköidään Pappilantien varteen kohtiin, joissa se ei ole sallittua. Kuvat: Tiekunta.

TIEN liikennemäärät ovat olleet kasvussa sitä mukaa, kun alueelle on perustettu uusia toimintoja. Pirkkalan seurakunnalla on toimintaa Pihlajaniemessä, Hanhiniemessä ja Pappilassa, joihin kaikkiin kuljetaan Pappilantietä pitkin.

Savilahti tähdentää, että tiekunnalla ei ole toimintoja vastaan mitään, vaan puheenjohtaja toivoo tienkäyttäjien suosivan kuljetusmuotoja, joilla liikennettä voisi harventaa.

”Voisiko järjestää kimppakyytejä vaikka niin, että voitaisiin kokoontua esimerkiksi vanhan kirkon parkkipaikalla, mistä siirryttäisiin yhteiskyydein kohteisiin?”

SAVILAHTI näkee myös nopeudet ongelmallisiksi Pappilantiellä. Nopeusrajoitus tiellä on 30 kilometriä tunnissa, mutta lukema ylittyy roimasti usein varsinkin viikonlopun iltoina. Riskialttein osuus on muutaman sadan metrin mittainen suora vanhalta kirkolta kohti Pihlajaniemeä.

Kun ajonopeudet ovat korkeita, sora lentää pois tieltä, mikä puolestaan lisää tien kunnostustarvetta. Kannattaako se liikenneturvallisuuden kannalta, on Savilahden mielestä kahtalainen kysymys.

”Jos laittaa todella hyvät pintakerrokset, täytyy miettiä, lisääkö se vai vähentääkö se sittenkin turvallisuutta. Jos on hyvä baana, ajovauhdit helposti lisääntyvät, vaikka ajaminen sorapatjan päällä kovilla nopeuksilla ei ole turvallista.”

Savilahti arvioi Pappilantien vuosittaisen ylläpidon olevan itsehoidettuna ja minimissään useiden tuhansien eurojen luokkaa. Tiekunnalla on reilut parikymmentä osakasta.

TIEKUNTA on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia monin tavoin vuosien mittaan. On haarukoitu esimerkiksi hidasteiden käytön mahdollisuutta liiallisia nopeuksia hillitsemään. Suurehkot, kierrettävät esteet eivät kuitenkaan ole vaihtoehto.

”Tiekunnalla on vastuu, jos joku kolaroi hidasteeseen yön pimeinä tunteina”, Savilahti sanoo.

Paraikaa selvittelyssä on matalien esteiden asentamismahdollisuus. Pari vuotta sitten vaihtoehtona esillä oli Pappilantien leventäminen, mutta se ei edennyt.

”Tonttien kaventamiselle tien leventämiseksi ei ole kaikilla osakkailla halukkuutta siksi, että asutus on niin lähellä tien reunaa”, Savilahti selventää.

Leventäminen olisi hankalaa siksikin, että osakkaiden tieoikeutta ja sen ulottuvuutta ei ole määritelty tielle, joka on ollut kulkuväylä satojen vuosien ajan. Joillakin tiekunnan osakkaalla tontin raja on keskellä tietä.

Vaihtoehtoisiakin reittejä on mietitty esimerkiksi siten, että Pihlajaniemeen, Hanhiniemeen ja Pappilaan rakennettaisiin uudet tiet. Samassa yhteydessä Pappilantie suljettaisiin liikenteeltä.