Valtuustoaloite haluaa Pirkkalan sanovan ei Puskiaisten moottoritielle – kunta päässee antamaan lausuntonsa tiehankkeesta loppuvuonna

Pirkkalan kunnanhallitus päättää maanantai-iltana, mitä se sanoo aloitteesta.

PIRKKALAN läpi suunniteltua Puskiaisten tietä vastustetaan luontoväen piirissä. Tien yleissuunnitelma on valmistumassa loppuvuonna.

PIRKKALAN kunnanhallitus käsittelee maanantaina valtuustoaloitetta, joka haluaa Pirkkalan vastustavan niin sanottua Puskiaisten oikaisua, Lempäälästä Helsingin moottoritieltä läpi Pirkkalan metsien suunniteltua tiehanketta.

Aloite jätettiin vihreiden valtuutetun Sirpa Revon johdolla vuonna 2022. Aloitteessa halutaan, että Pirkkalan kunnanhallitus esittää hankkeen hylkäämistä, kun tien yleissuunnitelma tulee kuntaan lausunnolle.

Samaten aloitteessa vaaditaan, että Pirkkala pidättäytyy kaikesta maankäytön edistämisestä Puskiaisten moottoritievaihtoehdon hyväksi.

Kaupunkiseudulla on selvitetty seudun suuren valtakunnallisen tieyhteyden parantamista kahden vaihtoehdon välillä. Ne olivat nykyisen Valtatie 3:n parantaminen Kuljusta Lakalaivaan ja Sarankulmasta Pirkkalaan tai kokonaan uuden oikotien eli Puskiaisten oikaisun rakentaminen. Ely-keskus on päätynyt Puskiaisten oikaisun kannalle.

Pirkkalassa jätetty valtuustoaloite kannattaa toista vaihtoehtoa.

KUNNANHALLITUKSEN esittelyteksti roiskii ripauksen kylmää vettä aloitteen tavoitteiden päälle.

Esittelijä, pormestari Marko Jarva ja päätöspykälää valmistellut hallintojohtaja Olli Niemi toteavat muun muassa, että Puskiaisten oikaisu on mukana maakuntakaavassa ja että kunnan on jo lain mukaan edistettävä maakuntakaavan tavoitteita.

Pirkkala ei siis voi lähteä sooloilemaan tehdessään tarkempia yleis- ja asemakaavoja seuduille, joihin valtio ja maakunta haluavat suuunnitella tien.

”Maakuntakaavan muuttamisen päätöksiä ei tehdä kunnassa, vaan ne tehdään Pirkanmaan maakuntaliitossa. Kunnan on otettava maakuntakaava huomioon laadittaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa”, valtuustoaloitetta kommentoiva esitys toteaa.

PUSKIAISTEN oikaisutiestä ja myös Pirkkalaan suunnitellusta 2-kehästä jätettyä palautetta vuodelta 2020.

Pormestari Jarva esittääkin, että kunnanhallitus lähettäisi aloitteen valtuustolle evästyksellä, että aloite on loppuun käsitelty.

Siitä, mitä Pirkkalan kunta sanoo lausuntonaan Puskiaisten tien yleissuunnitelmasta, päätettäisiin myöhemmin.

Yleissuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto. Ennen yleissuunnitelman hallinnollista hyväksymistä Pirkanmaan ELY-keskus asettaa yleissuunnitelman nähtäville ja pyytää siitä kunnalta lausunnon. Kunnan puolesta lausunnon antaa kunnanhallitus.

ELY-keskus ei ole vielä lähettänyt yleissuunnitelma-aineistoa lausuttavaksi kuntiin.

”Kunta ei anna lausuntoihin ennakkokannanottoja, vaan lausunto valmistellaan saapuneen materiaalin pohjalta. Näin ollen Pirkkalan kunta ei ota kantaa tähän asiaan erillisen valtuustoaloitteen yhteydessä moninkertaisen käsittelyn välttämiseksi”, Jarva perustelee kunnanhallitukselle.

Nykytiedon perusteella yleissuunnitelman nähtävilläolo sijoittuu loppuvuoteen 2023. Tarkempaa aikataulua ei vielä ole tiedossa.

Tämän jälkeen ELY-keskus käsittelee lausunnot ja muistutukset, tekee suunnitelmien tarkistukset sekä hyväksymisesityksen.

VALTATIEN 3 parannuksen ohella valtio suunnittelee Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta välillä Lempäälä-Pirkkala. 2-kehä päättyisi lähelle lentoasemaa ja yhtyisi Lentoasemantiehen.

Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hankkeen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 2019-2022. Suunnittelua on päätetty jatkaa siten, että valtatie 3 viedään uuteen tielinjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan välillä noin 10 kilometrin matkalla.

Hankkeessa ollaan nyt tien yleissuunnitteluvaiheessa, missä määritellään tien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön.

Nykyprosessit koskevat tien suunnittelun yhtä vaihetta. Tien rakentamisajankohdasta ei ole vielä mitään päätöksiä.