Kaustisilla on kansanmusiikki, mitä Pirkkalalla on? Ilman omaa ”kulttuurijuttua” kunta jää helposti harmaaksi ja vaisuksi

Kolumnisti Jari Stenvall peräänkuuluttaa Pirkkalalta lisää rohkeutta kulttuurielämään.

KULTTUURI-PIRKKALASTA ehkä tulevat mieleen toimiva kirjasto, Valte, keskustakorttelin veistos sekä tapahtumat, kuten Summer Boom ja muinaismarkkinat. Pirkkala ei siis ole kulttuurin takapajula. Ei se toisaalta ole edelläkävijäkään.

Ratkaisuja ja linjauksia tarvittaisiin varsinkin siihen, minkälainen kulttuurikunta-Pirkkala haluaisi olla. Kunnan ”viiden tähden Pirkkalan” -strategiassa kulttuuria koskevia linjauksia ei näy riittävästi.

Väitän, että kunta ei voi olla ”täysien tähtien kunta” ilman selkeää kulttuuri-identiteettiä. Ilman kulttuuri-ilmettä kunta jää helposti harmaaksi ja vaisuksi. Kun kunnalla on vahva ja tunnistettu kulttuuri-identiteetti – kuten Kaustisilla kansanmusiikki – luo se kuntalaisia yhdistävän yhteisöllisyyden ja ylläpitää ylpeyttä omasta paikkakunnasta. Pirkkalakin tarvitsee oman ”kulttuurijuttunsa.”

VALTAKUNNALLISESTI Suomessa kulttuurin tärkeyttä on perusteltu paitsi itseisarvona ja perusoikeutena, niin myös hyötyjen näkökulmasta. Hyvinvoinnin ohella kulttuurin merkitys on liitetty erityisesti sen näkemiseen elinkeinona, matkailuvalttina sekä luovana taloutena. Elinvoimaa ja kunnan kiinnostavuutta olisikin Pirkkalassa kehitettävä yhdessä kulttuurialan kanssa.

Pirkkalalla on ollut edistyksellinen kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma. Sen mukaan ihmisten yksilöllisesti ja yhteisöllisesti jaetut kokemukset lisäävät terveyttä, mielen hyvinvointia, sosiaalista hyvinvointia, onnellisuutta ja elämänlaatua. Kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma on harmillisesti jäänyt luultavasti monelle pirkkalaiselle vieraaksi.

Kulttuurin kehittämistä kunnissa tulee lähestyä laaja-alaisemmin. Kulttuuri – kuten onnistuneesti Pirkkalankin kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmassa todetaan – on osa hyvää elämää. Ajattelen, että merkityksellinen kulttuuri koskettaa. Se ei tee eroa eri taiteiden lajien välillä tai painota vain tietynkaltaisen kulttuurin tärkeyttä.

Kun koemme kulttuurin merkitykselliseksi, on se arvokasta hyvinvointimme kannalta, olipa kysymys kirjan lukemisesta, modernin taiteen näyttelystä tai musiikin kuuntelusta.

USEIN kulttuuri-identiteetti rakentuu jonkin paikallisen tekemisen varaan, joka vuosien saatossa vahvistuu ja voimistuu. Esimerkiksi muinaismarkkinat voivat olla tie Kulttuuri-Pirkkalaan. Jos tällaista tekemistä ja ideoiden kirjoa halutaan enemmän, painopisteenä tulee olla erilaisten kulttuurikokeilujen aikaansaaminen ja luovien ideoiden tukeminen.

Viiden tähden kunnan päättäjät. Kulttuuri-Pirkkala vaatii rohkeutta. Tarvitaan linjauksia kulttuuriin ja panostuksia sen tekemisen edellytyksiin. Etsikää uusia tapoja lähestyä kulttuuria tavalla, jossa kaikki voivat kokea sen merkitykselliseksi. Ja yhteisö mukaan! On kiinnostavampaa elää, kun kunta ei ole kulttuuriltaan vaisu ja harmaa.

Levitetään väriä leveällä pensselillä!

Kirjoittaja on pirkkalalainen hallintotieteen professori, joka pohtii kolumneissaan kuntaa, hyvinvointialueita sekä politikkaa ja yhteiskunnan kehittämistä.