Lukijalta: Raitiotie Pirkkalaan – johtavatko kiskot suden suuhun?

Päätöksenteon pohjana pitäisi olla vertaileva selvitys kokonaiskustannuksista niin (sähkö)bussi- kuin raitiovaunuliikennöinnistäkin,.

HANKESUUNNITELMA raitiotieväylästä Pirkkala–Linnainmaa on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Ratahaara Sorin aukiolta Suupalle olisi 9.3 kilometriä, josta 4.6 kilometriä Pirkkalan puolella.

Ratalinjan rakentamiskustannuksista Pirkkalan maksuosuus olisi 114 miljoonaa euroa edellyttäen, että valtio osallistuu 30 prosentin osuudella rakentamiseen.

Uuden linjaston myötä vaunuja tarvittaisiin lisää 42. Varikkokapasiteettia rakennettaisiin 33 miljoonalla eurolla. Hanke vaatii myös isot bussi- ja raitiovaunuliikenteen vaihtopysäkit Suupalle ja Partolaan.

Edellä mainittu tarkoittaa lisää maksettavaa. Suurin huolenaihe on talous. Velkavetoisen Suomen valtion tukiosuuden suuruudesta hankkeeseen ei ole varmuutta.

Ettei tässä nyt vain kävisi niin, että rakentuvat kiskot johtaisivat Pirkkalan sudensuuhun, kuntaliitokseen.

HANKESUUNNITELMA tulee 24.4 päätettäväksi Pirkkalan valtuustoon.

Allekirjoittanut kaipaa päätöksen pohjaksi vertailevaa selvitystä kokonaiskustannuksista niin (sähkö)bussi- kuin raitiovaunuliikennöinnistäkin. Kuntana olemme pieni, siitä huolimatta syöttöliikenne mahdollisen raitiotien varteen olisi järjestettävä kumipyörin.

Hankkeen luvataan tuovan mukanaan merkittäviä kiinteistötaloudellisia tuloja sekä maan arvonnousua. Voipi tuoda tai olla tuomattakin. Tällaisin argumentein perusteltavaan hankkeeseen on hyvä suhtautua kriittisesti.

Ymmärrykselläni olen vakuuttunut kumipyöräliikenteen erinomaisuudesta erityisesti talouden ja linjamuutosten suhteen. Bussiliikennöinti mahdollistaa myös asuinympäristömme viihtyvyyden säilymisen, koska ei edellytä massiivista täydennysrakentamista.

PIRKKALALAISTEN toivomuslistan kärkihankkeena jo vuosikymmenet on ollut uimahallin rakentaminen. Päättäjämme ovat pitäneet hanketta kalliina. Nyt ollaan vetämässä Naistenmatkantielle kiskoja kustannuksin, joilla rakennettaisiin 10 uimahallia.

Ja kun ei olla köyhiä eikä kipeitä, siirrettiin Naistenmatkantiekin kruunulta itselle hoidettavaksi ja maksettavaksi.

Sen ylle tasamaalle on somaa rakentaa raitiotielle se aiemmin suunnitteilla ollut tunnelikin kun naapurissakin on.

Mikko Leuku
Pirkkala