Tauolle vetäytynyt muusikko Paula Vesala ja pirkkalalaisprofessori Jari Stenvall yhteistyöhön: ”Kyse on pohjimmaltaan kulttuurin paikasta yhteiskunnassa”

Tutkimushanke selvittää, miten kulttuuri- ja taidealaa kohdeltiin korona-aikana. Tuloksena voi olla muutoksia kriisihallintaan ja tartuntatautilakiin.

MUUSIKKO Paula Vesala ja pirkkalalainen professori Jari Stenvall tekevät tänä vuonna tiivistä tutkimusyhteistyötä. Kyse on korona-aikana tikun nokkaan nousseesta kysymyksestä: mikä on kulttuurin paikka yhteiskunnassa? Korona-aikana kulttuurialalla koettiin monet rajoitukset epäoikeudenmukaisiksi.

PIRKKALALAINEN hallintotieteen professori Jari Stenvall ja muusikko Paula Vesala kertoivat viime viikolla kulttuuripolitiikkaan liittyvästä yhteisprojektista.

Vesalan aloitteesta syntynyt hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen ja kulttuurialan pohtimaan päätöksentekoa kriisissä.

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? -tutkimushankkeessa käydään läpi kulttuurialan toimintaedellytyksiin vaikuttanutta lainsäädäntöä ja poliittista päätöksentekoa korona-ajan Suomessa.

”Tiivis vuosi ja kädet savessa tulee olemaan”, Stenvall arvioi.

Stenvallin mukaan kulttuurialan ja terveysturvallisuuden toimien kohtaaminen ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla.

Erilaiset yleisörajoitukset, turvavälit ja totaaliset tapahtumakiellot aiheuttivat sekamelskan ja epätietoisuuden tapahtumajärjestäjien keskuudessa. Isoja festivaaleja peruutettiin.

”Jännitteitä oli”, Stenvall toteaa ja katsoo, että juuri nyt on opittava korona-ajasta, jotta lainsäädäntöä voidaan uudistaa tietoon perustuen.

”Taide- ja kulttuuripiireillä on kovat odotukset tälle projektille. Hanke antaa mahdollisuuden katsoa siihen, mitä olemme oppineet korona-ajasta ja käynnissä olevasta toipumisesta. Vasta sen jälkeen yhteiskunnassa voidaan uudistaa tartuntatautilaki ja kriisinhallinta tietoon perustuen”, Stenvall sanoo.

Pohjimmiltaan tutkimuksessa on Stenvallin mukaan kyse kulttuurin ja taiteen paikasta yhteiskunnassa.

”Taide on kautta aikain tuonut parhaimmillaan esiin yhteiskunnassa erilaisia ääniä. Taiteella on vahva demokraattinen merkitys”, Stenvall sanoo.

Tutkimustuloksia esitellään Music x Media -tapahtumassa lokakuussa 2023.

Lisäksi Vesala ja musiikkitaustainen Stenvall keskustelevat kulttuurin asemasta kriisiaikana Tampereen yliopiston vuotuisen Johtajuussymposiumin yleisösessiossa syyskuussa.

Taide on kautta aikain tuonut parhaimmillaan esiin yhteiskunnassa erilaisia ääniä. Taiteella on vahva demokraattinen merkitys.

Jari Stenvall

”On myös tarkoitus julkaista tietokirja. Se ajoittunee ensi vuodelle.”

STENVALL kertoo, että käytännön työtä hankkeessa ovat esimerkiksi viranhaltijoiden ja taidealan ihmisten haastattelut, joita hän ja Paula Vesala tekevät.

Mukana ovat Muusikkojen liitto sekä Music x Media. Tampereen yliopistosta riippumattoman akateemisen annin tuovat Stenvall ja tohtorikoulutettava Sanni Pöntinen.

”Varmaan palaveeraamme Paula Vesalan kanssa myös kotipuolessa Pirkkalan Pakkalankulmalla”, Stenvall ennakoi ja kertoo säästäneensä Vesalan ainakin tähän saakka omilta nuoruusvuosien musiikkimuisteloiltaan.

”Porissa olin uuden aallon bändissä nimeltään Revitty harso. Olin ensiksi rockabillynuori, mutta Jussi Hakulisen luona minusta tuli punk-henkinen”, Stenvall hymyilee.

Viime vuonna Stenvall valittiin Vuoden professoriksi Suomessa.

PROFESSORI Stenvallia huolettaa koronapäätöksiin liittyvä tietovaje, jota on hänestä edelleen paljon.

Rajoituspolitiikkaa on kritisoitu kriisin edetessä ennakoimattomaksi ja siitä, ettei se ollut yhdenvertaista eri elinkeinoja kohtaan.

Kulttuurialan haavoittuvuus koronapandemian kaltaisessa kriisissä on julkisesti todettu yhdeksi opiksi tulevaisuutta varten. Korona-aikana tehdyissä raporteissa todetaan, että kulttuuripolitiikassa ja hallinnossa tulee lisätä ennakointia, varautumista sekä selkeämpää dialogia kulttuurialan ja julkisen sektorin välillä.

Demokratian on toimittava mahdollisimman hyvin myös kriiseissä. Tutkimus paikantaa kulttuurialan asiantuntijoiden ja toimijoiden roolia päätöksenteon eri vaiheissa ja analysoi, kenen ääntä kuultiin ja millä perustein.

Kulttuurin ja tieteen yhteishanke haluaa myös vahvistaa kulttuurin asemaa Suomessa.

Korona-toimien arviointiin perehtynyt Stenvall muistuttaa, että kriisiaika on poikkeuksellista osallistumiselle, kun kriisi elää ja päätöksiä on tehtävä nopeasti. Toimien on silti täytettävä demokraattisen päätöksenteon kriteerit ja ideaalit mahdollisimman hyvin.

Hanke toteutetaan pääosin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tuella.

Työryhmä uskoo, että pandemia-ajan esimerkit valottavat katveita, joissa kulttuuri ja perusoikeudet voivat jäädä huomioimatta. Työryhmän katse on vahvasti tulevaisuuden ratkaisujen löytymisessä.

Tutkimus selvittää, mitä kaikkea korona-ajan kulttuuripolitiikkaan sisältyi.

Jari Stenvall on Pirkkalainen-lehden kolumnisti.