Nämä ovat Pirkkalan 15 luonnonsuojelualuetta – aloite ehdottaa Saunaojaa ja Kaitajärveä niiden joukkoon, siellä viihtyvät niin lehtokurppa kuin kulorastas

"Saunaoja on hieno luontokohde, mutta metsiä on hakattu seudulla", kertoo ympäristöpäällikkö.

KAITAJÄRVESTÄ lähellä Pirkkalan ja Lempäälän rajaa lähtevän Saunaojan rauhoittamisesta jätettiin maaliskuussa valtuustoaloite. Pirkkalassa on useita pieniä luontokohteita ehdolla odottamassa suojelupäätöksiä. Kuva: Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu

PIRKKALAN valtuustossa jätettiin maaliskuussa valtuustoaloite Saunaojan ja Kaitajärven rauhoittamiseksi luonnonsuojelualueeksi. Pieni Kaitajärvi sijaitsee lähellä Lempäälän rajaa ja Saunaoja laskee siitä Sääksjärveen.

Pirkkalan kunnan ympäristöpäällikön Vesa Vannisen mukaan kunnan monimuotoisuusohjelmassa on useampia luontoalueita odottamassa mahdollista suojelua. Niistä on viimeksi toteutettu Vuorenhaan suojelu lähellä Vähäjärveä toissa vuonna.

Muut ohjelmaan tällä hetkellä nimetyt ehdokkaat suojeltaviksi ovat Pyramiitinnotkon-Saukonvuoren alue Toivion lähellä , Vähälammin alue Sikojoella, Jasperinojan laakso lähellä golfkenttää ja Haikan kartanopuisto. Suojeluita on määrä toteuttaa vaiheittain ajan myötä.

Pirkkalassa on ennestään 15 luonnonsuojelualuetta. Useimmat niistä ovat pieniä lehtometsiköitä tai muuten arvokkaita kohteita. Osa sijaitsee erämaisilla seuduilla ja osa taajamian jokapäiväisten kulkureittien varrella, kuten pähkinäpensasmetsikkö Nuolialan vieressä, Killon vanha metsä ja Vuorenhaka Vähäjärven kupeessa keskustassa.

Alueista ja Pirkkalan luonnosta saa lisätietoa ja niiden sijainnin löytää ympäristönsuojelun julkaisemasta Pirkkalan luonto-oppaasta.

”Meillä on tällä hetkellä käynnissä uuden kestävyysohjelman tekeminen. Mahdollisesti ohjelmaan pyritään etsimään uusiakin suojeltavia alueita kunnan omistamilta kiinteistöiltä”, Vanninen kertoo.

MONI Pirkkalan luontohelmistä on pienialaisia kohteita jopa taajamien keskellä. Tämä kynäjalavametsikkö ja upea lehtomaisema löytyvät Suomen vilkkaimpiin kuuluvan moottoritiesillan alta Rajasaaresta Pirkkalan ja Nokian rajalta. Kuva: Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu

PIRKKALAN luonto-opas kertoo, että Kaitajärvi ja Saunaoja muodostavat arvokkaan aluekokonaisuuden. Lintulajistoon lukeutuvat esimerkiksi pyy, lehtokurppa, pikkukäpylintu, tiltaltti ja kulorastas.

Paikoitellen löytyy lahopuustoa, joka rikastuttaa erityisesti alueen sieni- ja hyönteislajistoa. Lehtometsissä viihtyvistä kasvilajeista seudulla viihtyvät muun muassa sinivuokko, mustakonnanmarja, sudenmarja, kevätlinnunherne, lehto-orvokki sekä monet saniaiset, kuten kotkansiipi ja hiirenporras.

KAITAJÄRVEN rantasoilla viihtyvät muun muassa suopursu, suomuurain ja juolukka. Kuva: Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu

Kaitajärven kuvataan säilyneen melko luonnontilaisena. Rantasuot ovat suurimmaksi osaksi isovarpuista rämettä, jota luonnehtivat muun muassa suopursu, suomuurain ja juolukka. Vesikasvillisuus on varsin niukkaa joitakin ulpukoiden muodostamia lauttoja lukuun ottamatta.

PIENI puroputous Saunaojalla. Kuva: Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu

Saunaoja on luonto-oppaan mukaan hyvin säilynyt purouoma, jolla vaihtelevat kauniin kivikkoiset koskimaiset osuudet ja leveämmät rahkasammalia, vehkaa ja rentukkaa kasvavat suvantoalueet.

VALTUUSTOALOITE matkaa valmisteluun, jossa Pirkkalan ympäristönsuojelu lausuu siitä mielipiteensä. Vanninen on jo ehtinyt tutustua aiheeseen.

”Saunaoja on hieno luontokohde, mutta ojan ympärillä olevat metsäalueet ovat olleet aika voimakkaan hakkuun kohteena, Ne hakattiin varmaankin ennen kuin kiinteistöt tulivat kunnan omistukseen”, hän kertoo.

Ojaa ympäröivien metsien rauhoittaminen voi Vannisen mukaan siten olla vaikeaa.

”Itse Saunaojan rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi kunnan omistamilla kiinteistöllä varmasti vakavasti harkitaan. Päätöksenteon tueksi tarvitaan ehkä joitain luontoselvityksiä alueelta”, toteaa Vanninen aloitteesta.

Koko Kaitajärven suojelussa näyttää olevan mutkia matkassa. ”Kunta ei voi esittää Kaitajärven tai sen rantojen rauhoittamista, koska kunta omistaa vain yhden Kaitajärven rantaan ulottuvan kiinteistösuikaleen”, Vanninen toteaa.

Suojelualoitteen Saunaojasta ja Kaitajärvestä JÄTTIVÄT Kristiina Kaila ja Vihreiden valtuustoryhmä.

Pirkkalan luonnonsuojelualueet

Avesaaren lehdot Pyhäjärvellä Aniassa. Pinta-ala noin 9,2 hehtaaria. Suojeluvuodet 2005 ja 2006.
Anian jalopuumetsikkö. Pinta-ala noin 1,1 hehtaaria. Suojeluvuosi 2005.
Hiidenmaan lehmusmetsikkö. Pinta-ala noin 1,6 hehtaaria. Suojeluvuosi 2002.
Kalliomäen pähkinäpensaslehto Nuolialassa. Pinta-ala noin 0,5 hehtaaria.
Killon vanha metsä. Pinta-ala noin 10,9 hehtaaria. Suojeluvuosi 2014.
Leppäperkiön luonnonsuojelualue Keskisentien kupeessa golfkentän naapurissa. Pinta-ala noin 12 hehtaaria. Suojeluvuosi 2001.
Nikkilänlehdon luonnonsuojelualue Nikkilänniemessä. Pinta-ala noin 1 hehtaari.Suojeluvuosi 1986.
Matalakorpi lähellä Satakunnan lennostoa jAlinen- ja Ylinenjärven rantamilla. Pinta-ala noin 117 hehtaaria (osa Lempäälän puolella, Pirkkalassa noin 82 hehtaaria). Suojeluvuosi 2014.
Pulkajärven vanha metsä. Pinta-ala noin 49 hehtaaria. Natura 2000-alue. Suojeluvuosi 1999.
Pulkasalo-tila Pulkajärven vieressä. Pinta-ala noin 4,4 hehtaaria. Suojeluvuosi 2008.
Rajasaaren kynäjalavametsikkö Rajasalmen sillan keskikohdassa Pyhäjärvellä. Pinta-ala noin 0,3 hehtaaria. Alue on Pirkkalan kunnan omistuksessa. Suojeluvuosi 2002.
Ratisaarten luonnonsuojelualue Pyhäjärvellä Reipin vieressä. Pinta-ala noin 5,5 hehtaaria. Suojeluvuosi 1987.
Reipin katajaketo. Pinta-ala noin 2,1 hehtaaria. Suojeluvuosi 2017.
Sikojoen vesistöalue. Pinta-ala noin 70 hehtaaria. Maakuntakaavan ja rantojen käytön osayleiskaavan suojeluvaraus (ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla).
Vuorenhaan luonnonsuojelualue. Pinta-ala noin 8 hehtaaria. Suojeluvuosi 2022.

Lähde: Pirkkalan ympäristönsuojelun verkkosivut