Logistiikan terminaalin kaavoitus vireille parin kilometrin päähän Pirkkalan kuntakeskuksesta

Yrityshankkeen kaavoitus käynnistettiin tuoreessa kaavoituskatsauksessa.

PIRKKALA kaavoittaa logistiikan terminaalille tonttia tämän Lentoasemantien kiertoliittymän takana muutaman sadan metrin päässä näkyvään metsikköön.

PIRKKALA on käynnistänyt logistiikan terminaalin kaavoituksen lähellä Lentoasemantietä, Vesalantieltä erkanevan Vaaksakujan päässä.

Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille kunnanhallituksen viime viikolla hyväksymän kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kyseessä on yksityisen maanomistajan kaavahanke, joka on kunnan ohjauksessa.

Kaavoituskatsauksen mukaan kaava-alueella ”tutkitaan teollisuus-, varasto-, työpaikka- ja erityisesti logistiikan terminaalin sijoittamista kaavamuutosalueelle”.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma aiotaan kaavoituskatsauksen myötä saada valmiiksi vielä tänä keväänä ja asemakaavaehdotus syksyllä.

Terminaalin sijoittumiselle haettiin aiemmin poikkeuslupaa, mutta hakemusta ei hyväksytty.

”Hanke on sen luonteinen, että se toisi alueelle ympärivuorokautistakin liikennettä ja Keskisentien asutus on melko lähellä. Poikkeuslupa ei mielestäni riitä toteutukseen, vaan asia on valmisteltava asemakaavan muutoksen kautta”, sanoo kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen.

Logistiikan terminaalille suunniteltu alue on Pirkkalan tuoreessa kaavoituskatsauksessa hanke numero 279 Vesalantien ja Keskisentien välissä, Lentoasemantien itäpuolella. Yläreunassa Pirkkalan keskusta.

ALUEEN nykyinen ja siis uusittava kaava on vuodelta 1993. Se olisi sinänsä Jääskeläisen mukaan mahdollistanut rakennusoikeuksiensa puolesta isonkin hankkeen. Jääskeläinen kuvailee kaavan rakennusoikeuksia ”massiivisiksi”. Rakennustehokkuus suurella tontilla on 0,5 eli rakennusneliöitä sallitaan puolet tontin neliömäärästä.

Kaavamerkintä vuoden 1993 kaavassa on KTY, eli tontti on tarkoitettu liike- ja toimistorakennuksille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille.

Mikäli yksityinen maanomistaja saa kaavoituksen kautta lisärakennusoikeutta tai muuta arvonnousua, laaditaan asemakaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus, jonka mukaisesti maanomistaja maksaa kunnalle korvauksen.

Vuoden 1993 kaava Vesalantien ympäristöstä. Vasemmalla Lentoasemantie. Logistiikan terminaalille aiotun alueen lounaispuolella vihervyöhyke ja Keskisentien asuin- ja yritystontteja,