Pirkkalan seurakunta lähdössä mukaan seudun yhteiseen krematoriohankkeeseen – odottaa apua vainajien säilytyksen ruuhkiin

Kangasalle tehtävästä laitoksesta odotetaan apua vainajien säilytyksen ruuhkiin

UURNAHAUTOJA Pirkkalan hautausmaalla. Kuva: Antti Jokinen

PIRKKALAN seurakunta haluaa olla mukana osakkaana Tampereen seudulle suunniteltavassa yhteisessä krematoriohankkeessa. Vainajien tuhkaamiseen tarkoitettu uusi krematorio aiotaan rakentaa Vatialaan Kangasalle ja ottaa käyttöön 2027.

Liian pieni tuhkaamiskapasiteetti on pidentänyt vainajien säilytysaikoja ennen tuhkausta ja johtanut ruuhkiin.

Hankkeessa ovat alustavasti mukana seurakunnista Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Pirkkalan rahallinen osuus hankkeessa olisi 51 540 euron pääomalaina ja 371 088 euron takaus.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 26. maaliskuuta, että Pirkkala haluaa lähteä perustettavan krematorioyhtiön osakkaaksi. Taloussitoumuksissa täytyy vielä kääntyä kirkkovaltuuston puoleen.

Pirkkalan seurakunnan mukaan seurakunnan oma pieni kylmiö kärsii eri krematorioiden toistuvista tuhkausongelmista. Pirkkalassa on ruuhka-aikoina päivittäinen tilanneseuranta ja vainajien tuontia säilytykseen aikataulutetaan ja tarvittaessa kielletään tarpeen mukaan.

”Nykyisessä krematoriossa on etusijalla omistajataho eli Tampereen seurakuntayhtymä. Uudessa krematoriossa Pirkkalan seurakunta olisi omistajaosakas, mistä pirkkalalaiset hyötyvät tuhkaukseen pääsemisen varmuudessa ja aikataulussa sekä hinnoittelussa”, seurakunta perustelee hanketta kirkkoneuvoston kokouksen esittelytekstissä.

HANKETTA valmistelee Tampereen hiippakunnassa työryhmä.

Seurakunnista saadun palautteen mukaan Pirkanmaan seudulla on tarve uudelle krematoriolle. Nykyisen krematorion kapasiteetti ei riitä alueella tarvittaviin tuhkauksiin.

Tuhkaukset lisääntyvät koko ajan. Tämä on jo johtanut välillä pitkiin jonotusaikoihin ja omaisille tuleviin lisääntyneisiin kustannuksiin.

Seurakunnilla ei ole suoranaista velvoitetta perustaa tai hoitaa krematorioita. On kuitenkin seurakuntien etu huolehtia siitä, että vainajat, jotka toivotaan tuhkattavaksi, saadaan tuhkattua. Seurakuntien hautausmaa-alan tarve vähenee olennaisesti, kun tuhkaukset lisääntyvät.

Lisäksi vainajan säilytysaika ennen hautausta lyhenee, kun tuhkauskapasiteetti vastaa paremmin tarvetta. Omaisille on edullisempaa, mitä lähempänä vainajan kotipaikkaa tuhkaaminen onnistuu, sillä vainajan kuljettaminen on kallista.

Krematorion alustava kustannusarvio on tällä hetkellä on noin 5,2 miljoonaa euroa. Seuraavana vaiheena olisi nykyisen Vatialan krematorion siirtäminen uuden krematorion hallinnoimalle yhtiölle.