Metsien tilalle visioidaan ”luonnonläheisyyttä”

Lempäälän kuntapäättäjät haluavat Sääksjärvestä "Tampereen Tikkurilan". Mikä Pirkkala sitten olisi?

LEMPÄÄLÄ suunnittelee Pirkkalan rajalle ulottuvaa asunto-, kaupan sekä teollisuuden kaavoitusta. Kaava-aineiston havainnevideolla puhutaan muun muassa luonnonläheisyydestä. Kuvituskuva: Sanni Harmanen

LEMPÄÄLÄ on asettanut Sääksjärven osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Kaava sisältää paljon hyvää Sääksjärven keskusta-alueen kehittämiseen liittyen, mutta se sisältää myös erittäin suuria ongelmia, erityisesti Pirkkalaan asti ulottuvalla metsäalueella.

Kaava nojaa hyvin pitkälti suuriin väylähankkeisiin, kuten Puskiaisten moottoritie ja 2-kehätie, joiden aikataulu tai edes toteutuminen on epävarmaa. Kaavan valmistelussa oltaisiin voitu erottaa nämä alueet Sääksjärven keskustan kehittämisestä lähijunaseisakkeineen, torialueineen ynnä muineen. Näin ei kuitenkaan tehty ja nyt tuntuukin siltä, että kaava halutaan runnoa läpi ennen ensi vuoden kuntavaaleja. Silloin vaaka saattaa hyvinkin siirtyä nykyisestä vanhakantaisesta ”talous ensin” -ajattelusta kestävämpään suuntaan.

Lempäälä on visioinut Pirkkalan rajalle ulottuvaa asunto-, kaupan sekä teollisuuden kaavoitusta. Visiota yritetään mainostaa kaava-aineiston havainnevideolla muun muassa ”luonnonläheisyydellä”, ”luontoarvojen huomioimisella”, ”kattavilla virkistysalueilla ja ulkoilureiteillä” sekä ”uuden ajan työpaikka-alueilla”.

Kuinka moni Pirkkalasta Lempäälään päin retkeilevä tai hiihtävä on kokenut, että sieltä puuttuu luonnonläheisyys, luontoarvojen huomioiminen, virkistysalueita tai ulkoilureittejä? Nouseeko montaa kättä?

Entäpä nuo ”uuden ajan työpaikat”, mitä ihmettä sillä edes tarkoitetaan? No kysehän on vain yrityksestä naamioida satojen hehtaarien metsän lanaaminen ”kestäväksi kehitykseksi”. Päättäjät toivovat ”vähäpäästöllistä teollisuutta”, mutta tässä maailmanajassa kaiken uuden teollisuuden tulisi jo olla vähäpäästöistä. Saati sitten silloin reilun kymmenen vuoden päästä, kun tai jos Puskiaisten moottoritie rakennettaisiin ja sen varrelle kaavaillut teollisuustontit olisi mahdollista rakentaa.

Lempäälän kuntapäättäjät haluavat Sääksjärvestä ”Tampereen Tikkurilan”. Mikä Pirkkala sitten olisi?

Kaavaehdotukseen voivat jättää mielipiteensä myös pirkkalalaiset LemPi-metsästä nauttivat.

Teemu Hiltunen
Sääksjärvi, Lempäälä