Pirkkalan seurakunta tekee Pappilaan uuden päärakennuksen – Tällainen siitä on tarkoitus rakentaa

1960-luvulla asuntokäyttöön rakennetun vanhan päärakennuksen purkaminen alkaa suunnitelmien mukaan noin vuoden kuluttua.

PIRKKALAN seurakunnan talousjohtajan Pekka Elomaan mukaan taustalla näkyvä Pappilan päärakennus on tullut elinkaarensa päähän. Sen korvaava uusi rakennus voi seisoa tällä paikalla vajaan kahden vuoden kuluttua.

PIRKKALAN seurakunnan omistamalla Pappilan alueella alkaa ensi vuonna suuri myllerrys. 1960-luvulla kirkkoherran kodiksi valmistunut päärakennus aiotaan purkaa kevään 2025 aikana. Sen paikalle rakennetaan uusi päärakennus, jonka on määrä olla käyttökunnossa viimeistään seuraavan vuoden alkuun mennessä. 

”Joulu on vähän liian optimistinen arvio. Se olisi hienoa toiminnan kannalta, mutta käytännössä valmistuminen menee todennäköisesti vuoden 2026 puolelle ja pihatöitä tehdään vielä keväällä”, Pirkkalan seurakunnan talousjohtaja Pekka Elomaa arvioi.

TALOUSJOHTAJA Elomaan mukaan alun perin asuntokäyttöön tehty rakennus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Hänen mukaansa terveysvaatimukset ovat julkisella puolella korkeat, eikä vanha rakennus täytä niitä pitkällä aikavälillä.  

Vaikka varsinaisia terveyteen vaikuttavia sisäilmaongelmia ei tutkimusten mukaan vielä ole, Elomaan mukaan esimerkiksi merkkejä kosteusvaurioista on olemassa. Asumiskäytön takia myös vanhan päärakennuksen tilaratkaisut ovat epäkäytännölliset.

Pappilan vanha päärakennus on öljylämmitteinen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiilineutraaliusohjelman mukaan kirkko pyrkii öljyttömyyteen vuoteen 2025 mennessä. 

”Purkamisesta tehtiin päätös jo ajat sitten”, Elomaa kertoo. ”Tämä on ollut pitkän tähtäimen suunnitelma 10–15 vuoden takaa.”

PIRKKALAN seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Riikka Rantakallio toivoo, että Pappilan uusi päärakennus olisi mahdollisimman monikäyttöinen. Hän oli perjantaina työtehtävissä Pappilan nykyisessä päärakennuksessa.

TAMMIKUUN lopulla kirkkoneuvosto valitsi uuden Pappilan päärakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelijan. Parhaillaan rakennuksesta tehdään luonnoksia, joiden perusteella järjestetään kilpailutus urakoitsijasta. Hankkeen kokonaishinta-arvio kaikkine töineen on Elomaan mukaan noin 1,2–1,7 miljoonaa euroa. 

Uusi päärakennus on vasta luonnosvaiheessa, joten rakennuksen kokoa ei vielä tiedetä tarkkaan. Se tulee Elomaan mukaan kuitenkin asettumaan 220– 320 neliön väliin. Nykyinen rakennus on kooltaan 296 neliötä. Käyttäjiä uuteen Pappilan päärakennukseen tulee mahtumaan hieman enemmän kuin nykyiseen. 

Koska uuden Pappilan tulee sulautua ympäristöönsä, siitä tulee puurakenteinen. 

”Arkkitehtikilpailutuksessa on määritelty, että rakennuksen tulee kunnioittaa ympäristöä ja historiaa. Tällaiseen ympäristöön ei oikein voi betonirakennusta tehdäkään.”

TALOUSJOHTAJA Elomaan mukaan uusi Pappilan alueen päärakennus tullaan rakentamaan kutakuinkin samalle paikalle kuin nyt kuvan oikeasta laidasta purettava vanha rakennus. Vasemmalla sijaitseva vanha väentupa on valmistunut 1800-luvun puolivälissä. 

PAPPILAN alueen rakennukset ovat kovassa käytössä. Tiloissa järjestetään esimerkiksi muisto- ja kastetilaisuuksia, minkä lisäksi niissä pidetään kerho- ja nuorisotoimintaa sekä päiväleirejä. Pappilaa voi varata myös muuhun seurakunnan ulkopuoliseen käyttöön.

Perjantaina Pappilan nykyisessä päärakennuksessa työn touhussa ollut seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Riikka Rantakallio toivoo, että uudesta Pappilan alueen päärakennuksesta löytyisi mahdollisimman moneen käyttöön soveltuva tilaa. 

”Tämähän on niin kuin omakotitalo. On paljon erillisiä huoneita, ja lapsetkin häviävät välillä sinne tänne”, Rantakallio kommentoi nykyistä päärakennusta naurahtaen. ”Ei ole myöskään sellaista tilaa, johon väen saisi helposti yhteen.” 

Talousjohtaja Elomaan mukaan uuden päärakennuksen tilatarvesuunnittelussa on kuunneltu hyvin monenlaisten käyttäjäryhmien näkemyksiä, ja luonnosvaiheessa suunnitelmia vielä tarkennetaan. Myös Riikka Rantakallion toive isommasta yhtenäisestä tilasta on toteutumassa.

”On tarkoitus rakentaa juhlasali ja välitila, joka olisi jaettavissa.”