Esitys kunnanhallitukselle: golfyhtiö saa vuokralle 21 hehtaaria lisämaita kentän laajennusta varten

KUVASSA näkyvien lampien takana vasemmalla oleva 10 hehtaarin metsikkö vuokrattiin Golf Pirkkala Oy:lle viime vuonna. Se on yksi kentän liepeillä olevista alueista, joihin aiotaan rakentaa uusia peliväyliä. Golfkentän laajennusta varten esitetään nyt myös toisen, tuplasti suuremman maa-alueen vuokrausta.

PIRKKALAN kunnanhallitus käsittelee tiistaina esitystä 20,6 hehtaarin lisämaiden vuokraamiseksi Golf Pirkkala Oy:lle, jotta yhtiö voisi laajentaa ylläpitämäänsä kenttää. Kyseessä olevat maat sijaitsevat nykyisestä kentästä kohti Lentoasemantietä, Koivistonjärven pohjoispuolella.

Pormestari Marko Jarvan esityksen mukaan maiden vuokra olisi 16 559 euroa vuodessa.

Alueelle sijoitettaisiin alustavien suunnitelmien mukaan kenttäalueita ja kentän huoltoa tukevia toimintoja. Alue on kaavoittamatonta raakamaata. Maakuntakaavassa vuokrattava alue on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, joka on osoitettu merkittäväksi urheilupalveluiden alueeksi.

GOLF Pirkkala on saamassa laajentumistarpeisiinsa kuvassa rajatun maa-alueen, mikäli kunnanhallitus näyttää esitykselle vihreää valoa.

Pirkkalan nykyinenkin golfkenttä toimii kunnan vuokramailla. Se sisältää 18 peliväylää eli on ns. täysimittainen golfkenttä.

Yhtiö on kertonut tavoitteekseen aloittaa jo tänä vuonna 6-9 lisäväylän rakentamisen. Pitkän aikavälin tavoite on saada Pirkkalaan yhteensä 36 lisäväylää eli kaksi täysimittaista kenttää.

Pirkkalan kunta on käynyt golfyhtiön kanssa neuvotteluja lisämaiden vuokrauksesta yhtiölle syksystä 2022 lähtien. Kunta on ostanut golfkentän liepeiltä muitakin maa-alueita. Viime vuonna se vuokrasi golfyhtiölle 10 hehtaarin maat kentällä sijaitsevien kastelulampien läheltä.

Golfyhtiö on viestittänyt, että Pirkkalaan ei rakenneta erillistä uutta kenttää, vaan lopullinen tavoite on kaksi kenttäkokonaisuutta, jotka on yhdistelty nykyisistä ja uusista väylistä.