Vähäjärven ja Pyhäojan ympäristöön toivotaan kohennusta – aloitteeseen luvattiin reagoida

Rakentamisesta kärsinyt Pyhäjoen alkuosa saa tänä vuonna puistosuunnitelman.

PIRKKALAN kuntakeskuksessa kulkevan Pyhäjoen ympäristöön toivotaan kohennusta valtuustoaloitteessa. Miljöö on kärsinyt rakentamisesta. Osaan joen vartta aiotaan tehdä tänä vuonna puistosuunnitelma.

VÄHÄJÄRVEN ja siitä laskevan puron, Pyhäjoen, ympäristöä toivotaan kohennettavaksi.

Vihreiden valtuutettu Jarkko Hovilainen toivoi viime toukokuussa jättämässään valtuustoaloitteessa Vähäjärven sekä Pyhäjoen ympäristön kehittämistä ja puistosuunnitelman päivittämistä.

Aloitteessa toivotaan muun muassa kasvillisuuden ja istutusten lisäämistä osoitetuille alueille ja koulukampuksen valmistumisen myötä Pyhäjoen ympäristön kehittymistä.

Pyhäojan molemmin puolin on rakennettu vilkkaasti viime vuosina. Pohjoispuolelle on tehty kerrostaloja ja toiselle puolen koulukampus ja vapaa-aikakeskuksen laajennus.

Aloitetta käsitellyt yhdyskuntalautakunta totesi 24. tammikuuta, että Pyhäjoen varren ympäristön sekä vapaa-aikakeskuksen laajennuksen viereisille alueille on tarkoitus laatia puistosuunnitelma kuluvan vuoden aikana.

Laajemmalle Vähäjärven ympäristön ja sen ympäri kulkevan ulkoilureitin ympäristön kehittämiseksi esitetään yleissuunnitelman laatimista parin-kolmen vuoden sisään.

Pyhäjoki virtaa Vähäjärvestä kirkon ja Kyöstin asuinalueen läpi Pyhäjärven Soukonlahteen.

Vähäinen virta kärsii usein veden puutteesta. Vuosia sitten pohdinnassa oli jopa suunnitelma pumpata Pyhäjärven vettä Vähäjärveen ja saada näin lisävettä sekä Vähäjärveen että Pyhäjokeen.