Kirkkoneuvosto löysi ehdokkaansa Pirkkalan kirkkoherraksi – esitys syntyi äänestyksen jälkeen

Pirkkalan uudeksi kirkkoherraksi esitetään Tuomo Törmästä. Valinnan tekee kirkkovaltuusto ja lopullisessa vaalissa ovat mukana kaikki viisi hakijaa.

KIRKKONEUVOSTO esittää Tuomo Törmäsen valintaa Pirkkalan kirkkoherraksi. Esitys syntyi äänestysluvuin 7-2. Kuva: Heidi Möttönen

PIRKKALAN kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan uudeksi kirkkoherraksi valitaan Tuomo Törmänen. Hän on Taivalkosken seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra.

Esitys oli kirkkoherra Jukka Jormanaisen ehdotuksen mukainen ja syntyi keskiviikkona äänestysluvuin 7-2. Päätöksestä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Kokouksessa Markku Kuusjärvi teki kirkkoherran ehdotuksesta eriävän vastaehdotuksen ja ehdotti kirkkoherraksi Asko Nuorkiveä. Äänestyksessä häntä kannatti Marja-Leena Seilo.

Törmäsen kannalla olivat Jormanainen, Petri Laiho, Mervi Mustakoski, Tuija Ollila, Eero Pellikka, Eero Rekola ja Heli Söderholm-Laakso.

Äänestyksen jälkeen Kuusjärvi ja Seilo jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran kokouksessaan 8. helmikuuta. Vaikka kirkkoneuvosto ehdottaa valtuustolle Törmäsen valintaa, kirkkovaltuusto toimittaa vaalin kaikkien viiden kelpoiseksi todetun hakijan kesken.

Mikäli ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta kirkkovaltuutettujen äänistä, kaksi eniten ääniä saanutta ovat vastakkain toisella äänestyskierroksella.

Virkaa hakivat Törmäsen ja Nuorkiven lisäksi Heidi Pitkänen, Timo Waris ja Ari Mäkelä. Neljä hakijoista kutsuttiin vaalipaneeliin ja haastatteluun.

KIRKKONEUVOSTO päätyi esittämään Törmästä vaalityöryhmän aiemmin tekemän puntaroinnin perusteella.

Vaalityöryhmä kävi läpi hakemukset, tuomiokapitulin lausunnon ja henkilöarviointiin lähetettyjen hakijoiden soveltuvuusarvioinnit.

Lisäksi työryhmä punnitsi hakijoiden antamia vastauksia yksilöhaastatteluissa ja Pirkkalan kirkossa pidetyssä vaalipaneelissa.

Seurakunnan kriteerien mukaan virantäyttö perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon muodollisen kelpoisuuden lisäksi se, kuka hakijoista on ansioitunein, kun huomioidaan kyvyt ja taidot.

Erityistä painoarvoa annettiin kokemukselle seurakunnan johtamistyöstä.

Vaalityöryhmän mukaan Pirkkalan seurakunnan asettamat erityiset tarpeet toteutuvat parhaiten Tuomo Törmäsen kohdalla ja hänellä on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Toiseksi parhaiten seurakunnan erityiset tarpeet toteutuvat työryhmän mielestä Heidi Pitkäsen kohdalla.

Kaksi vaalityöryhmän jäsentä ehdotti, että työryhmä esittäisi Asko Nuorkiveä Pirkkalan seurakunnan kirkkoherraksi. Törmänen oli kuitenkin enemmistön suosikki myös vaalityöryhmässä.

Aiemmin tuomiokapituli totesi lausunnossaan Törmäsen täyttävän hakijoista parhaiten seurakunnan erityisvaatimukset. Toiseksi parhaiten vaatimukset täyttyivät kapitulin mielestä Heidi Pitkäsen kohdalla.