Puskiaisten suunnittelu etenee: valtatien 3 ja 2-kehän yleissuunnitelman luonnosta esitellään avoimessa työpajassa

Sääksjärven koululla annetaan kahvin ja karttojen ääressä katsaus tiehankkeen tilanteesta.

MIKÄLI Valtatie 3:n parantamisessa päädytään esitettyyn vaihtoehtoon eli ns. Puskiaisten oikaisun rakentamiseen, tielinja tulee Lempäälästä Pirkkalaan kuvan paikkaan lähelle Jasperintien ylikulkusiltaa ja yhtyy sitten Läntiseen kehätiehen.

LEMPÄÄLÄN Sääksjärven koululla järjestetään ensi viikolla kaikille avoin työpaja, jossa esitellään alustava yleissuunnitelmaluonnos valtatien 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamiseksi.

Suunnitelmaluonnoksesta keskustellaan pienryhmissä ja etenkin haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen haetaan ratkaisuja yhdessä keskustellen.

Tavoitteena on kehittää liikenneyhteyksiä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta alueella. Käynnissä on yleissuunnitelman laatiminen, jossa jatkosuunniteluun valittua vaihtoehtoa tarkennetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään viheryhteyksien jatkuvuuden varmistamiseen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjuntaan.

PIRKKALA on keskiössä kaupunkiseudun uusien teiden suunnittelussa. Kakkoskehä veisi Sääksjärveltä lentoasemalle ja Valtatie 3:n uusi yhteys Lempäälästä Läntiselle kehälle Linnakallion yritysalueen kylkeen.

Yleissuunnitelma tehdään syksyllä 2022 valitun vaihtoehdon 1 pohjalta. Valintaa edelsi ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Ratkaisuun kuuluvat valtatien 3 uusi tielinjaus Puskiaisista Linnakallioon sekä 2-kehän toteuttaminen Sääksjärveltä Pulkajärven eteläpuolen kautta Lentoasemalle.

Valitun vaihtoehdon katsottiin muun muassa parhaiten tukevan päätieverkon kehittämistä, Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteita ja Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteita.

YLEISSUUNNITELMA on tänä vuonna edennyt ennakoitua hitaammin, sillä eteen on tullut lisäselvityksiä vaatineita suunnittelukysymyksiä. Vuonna 2023 yleissuunnitelmaa on edistetty muun muassa uusilla luontoselvityksillä.

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita työpajaan Sääksjärven koululle, missä aiheesta keskustellaan karttojen äärellä.

Työpaja on kaikille avoin, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Työpajassa on kahvitarjoilu.

Työpajassa kuullaan hankkeen tilannekatsaus ja yleissuunnitelman alustavan luonnoksen esittely. Pienryhmissä haetaan näkemyksiä yleissuunnitelman tarkentamiseen sekä ratkaisuja haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen.

Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään yleissuunnitelman tarkentamisessa.

Hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Avoin työpaja, esittelyssä yleissuunnitelmaluonnos valtatien 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamiseksi. Ke 13.12. klo 17.30–19.30. Sääksjärven koulu, Tampereentie 422, Lempäälä.