Pereellä sijaitsevan Suojärven historiallisen linja-autohallin kaavaehdotus lautakuntaan, naapurit muistuttivat rakennuksen varjostavan näkymiä

Vanhan Suojärven linja-autohallin uusi kaava: hiukan korottuvan rakennuksen yläosaan halutaan majoitustiloja - maakuntamuseo piti kaavaluonnosta pääosin perinteitä säilyttävänä, mutta huomautettavaakin löytyi.

PEREENTIEN varressa sijaitsevan Suojärven historiallinen linja-autohallin ullakolle aiotaan rakentaa majoitukseen sopivia asuintiloja ja korottaa rakennusta. Maakuntamuseo piti lausunnossaan kaavamuutosta historiallisia arvoja säilyttävinä, mutta huomautettavaa oli muun muassa yläkerran ikkunoiden liian modernista ulkonäöstä. Havainnekuva: Arkkitehdit LSV

PEREENTIE 27:ssa sijaitsevan punatiilisen yritysrakennuksen, entisen Suojärven linja-autohallin, yläkertaan aiotaan remontoida asuintiloja. Yhdyskuntalautakunta käsittelee kaavaehdotuksen nähtäville asettamista kokouksessaan 15. marraskuuta.

Suunnitelmana on ottaa kaksikerroksisen nykyisin toimisto- ja varastotiloina toimivan rakennuksen ullakkokerros asuinkäyttöön. Kyseessä eivät olisi niinkään tavanomaiset asunnot, vaan esimerkiksi työporukoiden majoitustiloiksi sopivat tilat.

Kaavamuutos lisäisi rakennusoikeutta 350 neliömetrillä, yhteensä 1300 kerrosneliöön nykyisestä 950 kerrosneliöstä.

Asuntojen huoneistoala olisi jatkossa 665 neliötä ja yritystilojen 422 neliötä. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu pihaan 43, joista asuntoja varten 23.

Kaavaluonnokseen saatiin naapureilta kaksi mielipidettä. Toisessa kritisoitiin suunniteltua korotusta maisemaan sopimattomana ja naapureille muun muassa varjostushaittaa aiheuttavana.

Toisessa mielipiteessä koettiin lisääntyvän liikenteen aiheuttavan haittaa naapurustolle ja sitä myöten liikenteellisiä riskejä. Moitteiden mukaan myös rajan tuntumaan tuleva jätekatos haittaisi naapurikiinteistön pihalla oleskelua.

Kaavaehdotukseen on kunnan kaavoittajan, arkkitehti Mika Raatikainen mukaan pyritty lausunnonantajien mukaisesti korjaamaan selkeät puutteet. 

Pirkanmaan Ely-keskus totesi, että suunnitelma ei saa heikentää maakunnallisia arvoja alueella. Se muistutti paikalla sijainneen pitkään korjaamo- ja verstastoimintaa, minkä takia maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia.

ALLA olevasta galleriasta voit klikata suuremmaksi vanhoja kuvia Suojärven linja-autohallin tontilta Pereentie 27:sta.

Pirkanmaan maakuntamuseo oli jo aiemmassa oas-vaiheessa tuonut ilmi suunnittelualueen ja lähiympäristön arvoja ja historiaa.

RAKENNUS valmistui 1951 Suojärven liikenne Oy:n linja-autohalliksi vanhan hallin länsipuolelle. Työmaan mestarina oli naapurissa asunut Aukusti Nieminen. Betonirunkoinen talo vuorattiin kolminkertaisella tiilimuurauksella.

Rakennuksessa oli alunperin Pereentien puolella pariovet, joista linja-autot ajettiin sisään. Toisessa kerroksessa oli pieniä metalliverstaita, ainakin metalliverstas Paitula, kelloverstas Kiuru ja myöhemmin eteistilojen mattoja valmistanut Loskari.

Maakuntamuseo totesi, että luonnoksen kaavamääräyksissä on enimmäkseen ohjattu hyvin rakennuksen ominaispiirteiden ja arvojen säilyttämiseen. Museo katsoi kuitenkin, etteivät valmisteluaineiston havainnekuvissa esitetyt ratkaisut ole kaikilta osin rakennuksen ominaispiirteitä säilyttäviä. Museo ei pitänyt kolmannen kerroksen ikkunoiden liian nykyaikaisesta muodosta ja suositteli uuteen ikkunarivistöön samantyyppisiä ikkunoita kuin alakerroksissa.

Museo huomautti myös, että rakennuksen eteläpäädyn nosturirakenne tulisi säilyttää rakennuksen historiasta kertovana merkkinä. 

VUONNA 1951 valmistunut linja-autohalli on ollut viime vuodet toimistokäytössä ja muun muassa hammaslääkärin vastaanottotiloina.

Keskiviikkona 15. marraskuuta kokoontuvalle yhdyskuntalautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi osaltaan kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lopullisen päätöksen nähtäville panosta tekee kunnanhallitus.

Kaavaehdotuksesta voi jättää mielipiteitä sen ollessa nähtävillä.

A. Suojärvi & Kumpp. Ky

Vuosina 1925–1985 Pirkkalan, Tampereen ja osittain Lempäälän alueella toiminut linja-autoyritys.
Antti Suojärvi aloitti liikennöintiuransa kotikunnassaan Etelä-Pirkkalassa taksiautoilijana 1923. Kaksosveli Matti Suojärvi aloitti linja-autoliikenteen Pirkkalasta Tampereen Keskustorille vuonna 1925. Antti Suojärvi tuli mukaan toimintaan 1926.
Ensimmäinen vuoro Tampereelle lähti veljesten kotoa Sorkkalan Sikojärven talolta läheltä nykyistä lentoasemaa. Veljesten sukunimi oli alunperin Sikojärvi.
Vuonna 1933 Antti ja Matti Suojärvelle myönnettiin yhteinen liikennelupa viidelle linja-autolle Pirkkalan ja Tampereen välisellä linjalla.
Sota-ajan vaikeuksien jälkeen liikenteeseen jäi vain yksi auto. Antti Suojärvi otti vastuun Matti Suojärven kuoltua vuonna 1944.
Antti Suojärvi valittiin Pirkkalan Vuoden yrittäjäksi vuonna 1979.
Vuonna 1985 Suojärven yritys ja sen omistamat 18 linja-autoa sekä autohalli- ja korjaamorakennus siirtyivät Väinö Paunulle.
Lähteet: Ossi Säpyskä : Pirkanmaan autoliikenteen vaiheet, Wikipedia

Jutun nettiversiota täsmennetty 15.11. paperilehden juttuun verrattuna lukijan kertomalla tiedolla, että Suojärven veljesten kotikylä oli nimeltään Sorkkala (ei Sionkylä) ja heidän sukunimensä oli alunperin Sikojärvi.