Seurakunta piti veroprosentin entisellään – aurinkosähkö kirkon katolla ja moni muu parannus tietää energiatehokkuutta: ”Pystymme jatkossakin pitämään rakennukset kunnossa vahvan talouden ansiosta”

Kuluvalle vuodelle on odotettavissa kirkollisverotuloissa jopa selkeä ennätystulos.

PIRKKALAN kirkon katolle valmistuivat aurinkopaneelit viime helmikuussa. Myös ensi vuoden talousarvioon esitetään energiainvestointeja sekä muiden muassa Pappilan uuden päärakennuksen suunnittelurahaa.

PIRKKALAN seurakunnan talousjohtaja Pekka Elomaa kertoo, että seurakunnan monet investoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet energiatehokkuuteen.

Seurakunta valmistelee paraikaa ensi vuoden talousarviotaan. Talouskehitys näyttää suotuisalta kunnan kasvun ansiosta.

”Suurimpana investointina ovat nyt energiatehokkuushankkeet sisältäen lisäksi aurinkosähköjärjestelmiä kolmella eri kiinteistöllä. Näiden hankkeiden nettokustannus jäänee noin 154 000 euroon energiatuen jälkeen. Ensimmäinen iso  aurinkosähköjärjestelmä valmistui Pirkkalan kirkon katolle viime helmikuussa”, Elomaa kertoo.

Kuluvalle vuodelle on odotettavissa kirkollisverotuloissa jopa selkeä ennätystulos, joka ylittää runsaasti myös talousarvion.

Lokakuussa seurakunta päätti pitää kirkollisveron ennallaan 1,4 prosentissa. Kirkollisverotuloennuste ensi vuodelle on 4,6 miljoonaa euroa.

Verotulojen arvioidaan myös jatkossa nousevan vuosittain hieman. Väestöstä kuuluu kirkkoon suhteessa koko ajan hieman pienempi osa, mutta kunnan asukasmäärän kasvaessa seurakunnankin jäsenmäärä voi silti kasvaa jonkin verran.

Monin tavoin epävakaa maailmantilanne tuo ennusteisiin kuitenkin epävarmuutensa.

ELOMAA sanoo, että seurakunta on lähes kymmenen vuoden ajan investoinut energiatehokkuusratkaisuihin, jotka ovat onnistuneet hyvin, joiltakin osin myös hämmästyttävän hyvin.

Kirkolla on rakentamisikänsä tekniikasta johtuen tehtävissä lisää muutostöitä, joilla parannetaan energiatehokkuutta.

SEURAKUNTA on varaamassa ensi vuoden talousarvioon rahaa Pappilan päärakennuksen suunnitteluun. Kuvan rakennus ollaan purkamassa.

”Vahvasta taloudestaan johtuen seurakunta on pystynyt ja pystyy jatkossakin pitämään rakennuksensa kunnossa ja investoimaan. Rakennuskantaan kohdistuu poikkeuksellisen vähän ns. piilovelkaa. Pirkkalan seurakunta on myös ollut pitkään ympäristödiplomiseurakunta ja hyvin tietoinen kirkon ilmastostrategiasta, johon kuuluu muun muassa hiilineutraali ja fossiiliton kirkko 2030.”

Monet investoinnit tuottavat Elomaan mukaan ennen pitkään myös hankintakulunsa säästöinä jonka jälkeen ”voittoa”, sen lisäksi että ne ovat myös olleet ympäristötekoja.

SEURAKUNTA on varaamassa ensi vuoden talousarvioon rahaa Pappilan päärakennushankkeen suunnitteluvaiheeseen.

Muita ensi vuoden talousarvioon esitettäviä hankkeita ovat sähkölatausinfrat, Lotjan leirikeskuksen laajennustyöt ja suunnittelut ja Pihlajaniemen kesäkeittiörakennus.

Kirkkoneuvosto käsittelee ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle tiistaina 28.11. ja kirkkovaltuuston eteen talousarvio menee 14. joulukuuta.